ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปลี่ยนกฎใหม่! จะบินไปภูเก็ต ‘ต้องฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิด’ ไม่งั้นห้ามขึ้นเครื่อง

เปลี่ยนกฎใหม่! จะบินไปภูเก็ต “ต้องฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิด” ไม่งั้นสายการบินห้ามขึ้นเครื่อง

เมื่อวานนี้ (18 พ.ค.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) แจ้งข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเดินทางทางอากาศไปยังจังหวัดภูเก็ตว่า ผู้โดยสารสายการบินจะถูกปฏิเสธการเดินทางไปยังภูเก็ต หากฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด – 19

กพท. บินไปภูเก็ต

ก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้วยการตรวจสอบ Rapid Test ที่สนามบินภูเก็ต แต่ล่าสุดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ (19 พ.ค.) เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยสายการบินต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่สนามบินต้นทาง โดยเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือเอกสารยืนยันว่าได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีผลตรวจเป็นลบ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน

นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตยังต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และเพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพท. ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม