COVID-19

เปิดข้อมูลล่าสุด รายชื่อ ‘30 จังหวัด’ ขอประชาชนงดออกนอกเคหสถาน

ศบค.มท. เปิดข้อมูลล่าสุด รายชื่อ “30 จังหวัด” ขอประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ควบคุมไวรัสโควิด – 19 แพร่ระบาด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รายงาน จังหวัด ที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถาน ล่าสุดรวมทั้งสิ้น 30 จังหวัด จากข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

จังหวัด งดออกนอกเคหสถาน

  • ภาคเหนือ จำนวน 2 จังหวัด

1.แพร่ ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น.

2.อุทัยธานี ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

  • ภาคกลาง/ภาคตะวันออก จำนวน 12 จังหวัด

1.ชัยนาท ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

2.นครนายก ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

3.นครปฐม ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

4.นนทบุรี ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.

5.ปทุมธานี ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.

6.เพชรบุรี ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

7.ราชบุรี ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

8.สมุทรปราการ ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.

9.สมุทรสาคร ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

10.สุพรรณบุรี ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

11.สระแก้ว ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

12.จันทบุรี ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

จังหวัด งดออกนอกเคหะสถาน

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 7 จังหวัด

1.ชัยภูมิ ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

2.นครราชสีมา ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

3.บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน

4.บึงกาฬ ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

5.ยโสธร ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

6.หนองคาย ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

7.อุบลราชธานี ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

  • ภาคใต้

1.กระบี่ ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

2.ตรัง ระหว่างเวลา 22.00 – 03.00 น.

3.ปัตตานี ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

4.พัทลุง ระหว่างเวลา 24.00 – 03.00 น.

5.ภูเก็ต ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

6.ยะลา ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

7.ระนอง ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

8.สงขลา ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

9.สุราษฎร์ธานี ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo