ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘คมนาคม’ ชี้แจงมีบุคลากรติดโควิด 162 คน คิดเป็นเพียง 0.14%

“คมนาคม” ชี้แจงมีบุคลากรติดโควิด 162 คน คิดเป็นเพียง 0.14% ของทั้งหมด

ตามที่ปรากฎข่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด – 19 เป็นจำนวนมากนั้น

กระทรวงคมนาคม ติดโควิด 162 คน 546

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ว่า ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ กระทรวงคมนาคมมีเจ้าหน้าที่/ บุคลากรจากได้รับเชื้อแล้ว 162 คน จากทุกหน่วยงาน คิดเป็น 0.14% ของบุคลากรทั้งหมด

นอกจากนี้ มีจำนวนผู้กักตัวตามนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดทั้งสิ้น 1,666 คน คิดเป็น 1.48% ของบุคลากรทั้งสิ้น 112,664 คน

กระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแล บุคลากร และป้องกันการแพร่ระบาด ในระดับสูงสุด โดยพบว่า ส่วนมากเกิดจากการระบาดในพื้นที่สีแดง และเมื่อพบให้มีการกักตัวผู้เกี่ยวข้องทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดเมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ขสมก. พบพนักงานติดเชื้อโควิด – 19 อีก 3 รายในวันเดียว ประกอบด้วย

  • หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง อายุ 60 ปี
  • พนักงานธุรการ ระดับ 1 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 50 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี
  • พนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสาร เพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อู่มีนบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team