ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เชียงใหม่พบติดโควิดจาก ‘คนในครอบครัว-ไม่รู้แหล่งที่มา’เพิ่ม เตียงคนไข้พอหลังผู้ป่วยลด

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมยกระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พ.ค. ยันมีเตียงรองรับผู้ป่วยทุกระดับเพียงพอ เผยพบติดจากคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น

โควิดเชียงใหม่

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ 

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในวันนี้ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีอยู่รวม 6 จังหวัด พร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการต่าง ๆ ขึ้นหลายมาตรการ

จังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการพิจารณาปรับมาตรการต่างๆให้มีความสอดคล้องกับประกาศของ ศบค. เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยแพทย์ทหารบก และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จากการประสานงานของสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ และโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลาง อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ หรือที่เรียกว่า Bubble and Seal โดยได้รับคำแนะนำ จากทางกระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยันเตียงรองรับผู้ป่วยทุกระดับเพียงพอ

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันนี้ (29 เม.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 68 ราย ลดลง จากเมื่อวานนี้ รวมยอดผู้ติดเชื้อเฉพาะการระบาดระลอกเดือนเมษายน สะสม 3,516 ราย รักษาหายแล้ว 1,534 ราย และยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,980 ราย เสียชีวิต 2 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่ มีจำนวน 189 ราย ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในเรือนจำ ภายใต้การควบคุมโรคด้วยระบบ Bubble and Seal ซึ่งการรักษาในระบบนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและเข้าใจอีกครั้ง

สำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในวันนี้ แยกเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,576 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 216 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 86 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 15 ราย ขอยืนยันว่า ขณะนี้เตียงที่รองรับผู้ป่วยยังมีเพียงพอสำหรับทุกระดับ

“ติดจากในครอบครัว-ไม่รู้แหล่งที่มา” เพิ่มขึ้น

ในส่วนของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือร้อยละ 2.44 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยใหม่ของจังหวัดที่ลดลง ด้านความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 21.3  จากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีเพียง ร้อยละ 10 ส่วนการสัมผัสในชุมชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพบว่าพบผู้ที่มีประวัติการสัมผัสไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุแหล่งรับเชื้อจำนวนมากขึ้น 

สำหรับการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจที่บ้านผู้สูงอายุธรรมปกรณ์ และวัดดอนจั่น แห่งละ 150 – 200 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนคลัสเตอร์สำคัญของจังหวัด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย จากคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นมารดาและพี่ของเด็กที่ป่วย 2 ราย ทั้งนี้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะครบกำหนดที่จะตรวจครั้งที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

เริ่มฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง 7 มิ.ย.

ด้านการฉีดวัคซีนในรอบเดือนมิถุนายน 2564 รัฐบาลกำหนดให้ฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม หากไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือแจ้ง  อสม.ในพื้นที่ใกล้บ้าน และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อมได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และจะเริ่มรับการฉีดได้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฝากไปถึงสถานประกอบการ กิจการต่างๆ ให้เตรียมปฏิบัติตามมาตรการที่จะยกระดับเพิ่มขึ้น ของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม และขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อ โควิด ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะดูแลผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสนามทุกคนอย่างดีที่สุด 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: