COVID-19

ด่วน! ปิดไปรษณีย์ราชเทวี 24-28 มี.ค. เจ้าหน้าที่รับฝากติดโควิด-19


ปิดไปรษณีย์ราชเทวี 24-28 มี.ค. หลังเจ้าหน้าที่รับฝาก ติดเชื้อโควิด-19 โยงเขตบางแค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 คน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รายงานพบ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรับฝาก อยู่ที่ไปรษณีย์ราชเทวี ติดเชื้อโควิด- 19 โดยพักอาศัยในพื้นที่เขตบางแคซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง

ไปรษณีย์

ไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 22 มีนาคม 2564 มาปฏิบัติงานปกติ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ เริ่มมีอาการไข้ และเจ็บคอ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 หยุดงานไปเข้ารับการตรวจที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผลการตรวจเป็นบวก ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มารับตัวไปรักษาโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อจำนวน 13 คนไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจทันที และหยุดปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด -19 ไปรษณีย์ราชเทวีได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ และสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อทันที ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  • พร้อมกันนี้ ได้ปิดทำการในวันที่ 24-28 มีนาคม 2564 โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ ณ ไปรษณีย์ใกล้เคียงได้ที่ ไปรษณีย์สนามเป้า ไปรษณีย์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไปรษณีย์ประตูน้ำ ไปรษณีย์สามเสนใน และจะเปิดทำการอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม