ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘มหาสารคาม’ แจ้งจุดเสี่ยง ‘สายการบิน-ร้านขายขนมจีน’ กักตัว 14 วัน

มหาสารคาม ประกาศขอความร่วมมือ ผู้มีความเสี่ยงจาก 2 จุด กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน สังเกตอาการตัวเอง ถ้าไม่มั่นใจ พบแพทย์ด่วน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ และร่วมเดินทางโดยสายการบิน ดังต่อไปนี้

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๓๒๔

1.ร่วมเที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE042 ไทยสมายล์  สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 11.40 – 12.30 น.

2.ร้านขนมจีนกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเวลา 14.00-15.00 น. ในวันที่ 20 มีนาคม 2564

โดยขอความร่วมมือกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และสังเกตอาการตนเอง ได้แก่ มีใข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หากพบอาการผิดปกติ ขอให้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยทันที  และขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ

นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยน้ำ และสบู่อยู่เสมอ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน โดยเคร่งครัด

หากไม่มีอาการ แต่มีความวิตกกังวล ให้พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานบริการใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 มหาสารคาม สายด่วน 095-1807712

163482305 1678174252371023 3793706615231025538 o

อ่านข่าวเพิ่มเติม