COVID-19

ยังวิกฤติ! ‘ปทุมธานี’ เจออีก 73 รายติด ‘โควิด’ ต่างด้าวเกินครึ่ง

ปทุมธานี ยังวิกฤติ เจอผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มอีก 73 คน  เป็นต่างด้าวถึง 46 ราย 

วันนี้ (16 ก.พ.)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดปทุมธานี  นับถึงเวลา 15.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบจากการลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุก 72 ราย เป็นคนไทย 26 ราย และต่างด้าว 46 ราย และมาจากในโรงพยาบาล 1 ราย เป็นคนไทย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 335 ราย

149619497 919799795449925 2655753240898918733 n

เมื่อวานนี้ (15 ก.พ.) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ยังได้มีการออกคำสั่งจังหวัดปทุมธานี จัดตั้งสถานที่ป้องกัน และควบคุมโรค 9 พื้นที่ เพื่อกักกันในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย

  • อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ ตลาดสุชาติ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 19 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 21 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 23 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 25 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 27 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  • อาคารพาณิชย์โดยรอบ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 29 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี

โควิด ปทุมธานี

ห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม พร้อมห้ามบุคคล ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าหรือออกจากพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรค เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ฝ่าฝืน จะมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน หรือ อาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo