COVID-19

ไม่รอด! ‘ผบ.ตร.’ สั่งย้าย ‘ผบช.ภาค2’ เข้ากรุ เหตุละเลย ‘บ่อน’เพียบ แพร่โควิด


ถึงคิว “ผบช.ภ.2”  ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งย้ายเข้ามาประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฐานปล่อยปละละเลย ทำพื้นที่ภาคตะวันออกมีบ่อนการพนันเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นแหล่งต้นตอ แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (6 ม.ค.)  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งตร.ที่ 2/0564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน มีใจความว่า

collage

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงสั่งการ ดังนี้

1. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

2. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

S 30965770 546x696 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม