ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘กทม.’ เปิดรายละเอียดคลายล็อกดาวน์พรุ่งนี้ ไฟเขียวขาย ‘เหล้า’ ได้


“โฆษก กทม.” แจงรายละเอียดคลายล็อกดาวน์กรุงเทพฯ พรุ่งนี้ (3 พ.ค.) ร้านอาหารต้องเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร ร้านตัดผมเปิดได้รอบละ 2 ชั่วโมง ไฟเขียวขาย “เหล้า” ตามประกาศรัฐบาลได้

พงศกร ขวัญเมือง221631

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันนี้ (2 พ.ค.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล โดยขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติ กทม. จึงมีการผ่อนปรนให้เปิดสถานที่บางแห่งรวม 8 กิจกรรม ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.) ได้แก่

1.ร้านอาหาร และเครื่องดื่มทั่วไป ร้านอาหารให้เพิ่มระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1-1.5 เมตร โดยต้องมีการทำฉากกั้น แต่หากมีการเว้นระยะห่างเกิน 1.5 เมตร ไม่จำเป็นต้องมีฉากกั้น งดให้บริการบุฟเฟต์ที่มีรายการอาหารแบบลูกค้าตักหรือหยิบเอง แต่สามารถให้บริการบุฟเฟต์ที่สั่งจากรายการอาหารได้ งดจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในร้าน งดการเล่นดนตรีหรือแสดงสด และจัดระเบียบ เว้นระยะห่างการต่อแถวรอแถวรอคิว ส่วนร้านหาบเร่ แผงลอย ก็จะมีมาตรการที่คล้ายกัน

ทั้งนี้ ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ที่มีขนาดตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายผู้ใช้บริการ แต่ร้านเล็ก หรือมีพื้นที่ไม่ถึง 200 ตารางเมตร ให้มีมาตรการคัดกรองตามขีดความสามารถ

2.ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดน้ำ และตลาดชุมชน หลักๆ จำกัดให้มีการเข้าออก เพื่อจำกัดคนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเน้นการเว้นระยะห่างของผู้เข้าใช้บริการ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายทั้งผู้ค้า และผู้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ จัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือ งดเปิดให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่อยู่ภายในตลาด และทุกคนที่อยู่ภายในตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

3.ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ให้บริการได้เฉพาะตัด สระ ไดร์ โดยเปิดให้บริการเป็นรอบ รอบละ 2 ชั่วโมง จำกัดคนเข้าร้าน และหยุดทำความสะอาดอย่างน้อย 20 นาที ให้เจ้าของร้านทำตารางลงเวลาทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน และจดบันทึกรายชื่อข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าใช้บริการ เพื่อง่ายต่อการติดตาม กรณีต้องมีการสอบสวนโรค

4.โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล เปิดได้ยกเว้นคลินิกเวชกรรมเสริมความงามและคลินิกลดน้ำหนัก

S 83845128

5.สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างการเล่น และหลังการเล่น ห้ามจัดการแข่งขันทุกประเภท งดบริการห้องสปา อบไอน้ำ และนวด จัดให้มีการบันทึกรายชื่อ วันที่ และเวลาเข้าใช้บริการ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้บริการทุกราย

6.สนามกีฬากลางแจ้ง ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน และให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลได้ประกาศ คืออนุโลมเฉพาะกีฬากลางแจ้ง และชนิดกีฬาที่ระบุเฉพาะ คือ ขี่ม้า เทนนิส ยินปืน และยิงธนู โดยห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันระหว่างเล่น ห้ามจัดแข่งขัน จำกัดคนเข้าพื้นที่ต่อสนามต่อคอส โดยต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขันในสนาม

7.สวนสาธารณะ ให้ทำกิจกรรม ได้เฉพาะปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง และออกกำลังกายด้วยวิธีส่วนบุคคลเท่านั้น มีการคัดกรองคนเข้าใข้บริการ งดเครื่องเล่นต่างๆ งดเว้นการชุมนุม และประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามสินค้าขายอาหาร ขายได้เฉพาะเครื่องดื่มและน้ำ งดรับประทานอาหารภายในสวนสาธารณะ

8.ร้านตัดขนสัตว์ ได้เพิ่มสปาและอาบน้ำสัตว์เข้าไปด้วย จากเดิมที่ให้ตัดขนได้อย่างเดียว ทั้งนี้ มาตรการจะคล้ายกับร้านตัดผม แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องทำการนัดหมายก่อนเข้าใช้บริการ จัดให้มีการบันทึกรายชื่อและเบอร์โทร ที่สำคัญ คือ ถามรายละเอียดว่า เจ้าของสัตว์เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่

fig 10 04 2020 08 06 19

ด้านธุรกิจโทรคมนาคมในห้างสรรพสินค้า สามารถให้เปิดให้บริการได้ รวมถึงร้านโทรศัพท์ทั้งที่เป็นศูนย์บริการและร้านแบบตู้กระจก สามารถเปิดให้บริการได้ด้วยเช่นกัน แต่ต้องมีมาตรการควบคุมตามมาตรการที่ กทม. กำหนด

สำหรับการห้ามจำหน่ายสุรา เบื้องต้นยึดตามรัฐบาลที่ให้จำหน่ายได้ในวันพรุ่งนี้ แต่หากจังหวัดรอบข้างมีการสั่งห้ามจำหน่าย ก็คงต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้านการเปิดตลาดนัดจตุจักรคงไม่สามารถเปิดได้ในวันพรุ่งนี้ ต้องรอหารือกับผู้ค้าก่อน จึงคาดว่าจะเปิดได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า