ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘น่าน’ ปิดถนนย่อย นน.4010 บีบทุกคนผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าจังหวัด

“ผู้ว่าฯ น่าน” สั่งปิดทางหลวงชนบท “นน.4010” บีบทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง “ไวรัสโควิด-19” บนทางหลวงแผ่นดินก่อนเข้าจังหวัด หวังรักษาสถานะไม่พบผู้ติดเชื้อ

S 3612790 0

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้รับมอบหมายจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้ระงับการใช้ถนนทางหลวงชนบท สาย นน.4010 จังหวัดน่าน จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 (กม.55+445) ถนนเส้นทางระหว่างตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ถึงบ้านปากห้วยอ้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นการชั่วคราว  ซึ่งสายทางดังกล่าวเป็นสายทางที่เชื่อมไปจังหวัดแพร่

เนื่องจากต้องการให้ประชาชนใช้เส้นทางหลักของทางหลวงแผ่นดินแทน เพื่อให้ทุกคนผ่านจุดคัดกรองการตรวจคนเข้าเมืองตามมาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด เพราะขณะนี้จังหวัดน่านและจังหวัดลำปางยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

S 8151122

กรมทางหลวงชนบทจึงได้ทำการระงับสายทางดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันนี้ (30 มี.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงชนบทน่านได้จัดชุดปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในสายทางดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมทั้งประสานอาสาสมัครทางหลวงชนบทในพื้นที่เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์และแจ้งเหตุต่อไป