COVID-19

โควิดเชียงใหม่ 10 มิ.ย. เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต


โควิดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีอาการหนัก 1 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมในรอบการระบาดเดือนเมษายน 4,108 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหาย 4,033 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 49 ราย และผู้เสียชีวิต 26 ราย

โควิดเชียงใหม่

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย ซึ่งขณะนี้จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นมาก เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 5 ราย ติดต่อกันมาเป็นวันที่ 9 แล้ว

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,108 ราย รักษาหายแล้ว 4,033 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 49 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 46 ราย โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัดอีก 1 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่  26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 26 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 14 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 8 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย 

ในส่วนของการกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย. 64) ตรวจไปทั้งหมด 955 ราย พบผู้มีผลบวกเพียง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10 โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นชายไทย อายุ 36 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอไชยปราการ รหัส CM4191 โดยวันที่ 17-28 พฤษภาคม มีการสอนแบบออนไลน์ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง และพักอาศัยอยู่ในบ้านตลอดเมื่อเสร็จสิ้นการสอน

วันที่ 27 พฤษภาคม ได้เข้าร่วมการประชุมครู จนกระทั่งวันที่ 29 พฤษภาคม เริ่มมีอาการไข้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน จึงได้ไปตรวจรักษาโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ตามนัด  วันที่ 3-4 มิถุนายน อาการยังไม่ดีขึ้น จึงนอนพักรักษาตัวอยู่บ้าน และวันที่ 5 มิถุนายน เริ่มมีอาการมากขึ้น จึงเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลไชยปราการ รักษาตัวจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน แพทย์จึงให้ออกจากโรงพยาบาล

กระทั่งวันที่ 8-9 เริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ จึงเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 และขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัว  โดยทางทีมสอบสวนโรค ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อดำเนินการควบคุมโรค โดยรายละเอียดจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป 

สำหรับปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัว แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยด้านการนำเข้าด้วย ส่วนคลัสเตอร์ต่างๆ มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 15 คลัสเตอร์ คงเหลือที่ต้องเฝ้าระวังอีกเพียง 6 คลัสเตอร์เท่านั้น ซึ่งทั้ง 6 คลัสเตอร์นี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ในส่วนของการฉีดวัคซีนนั้น ในวันนี้มียอดผู้จองฉีดวัคซีนรวม 197,556 ราย และมีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน แล้วกว่า 24,000 ราย ถ้านับรวมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมารวมแล้วเกือบ 80,000 ราย โดยตั้งเป้าหมายให้คนเชียงใหม่ฉีดวัคซีนให้ได้ 1,100,000 คนขึ้นไป จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไป  

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ออกประกาศรับรองว่า วัคซีนซิโนแวคสามารถฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ 2 ชนิด คือ ซิโนแวค และแอสตราซิเนก้า  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ จองคิวฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เพื่อร่วมกันสร้างกำแพงป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับคนเชียงใหม่ และผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาติให้ดำเนินกิจกรรมได้ ก็จะต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย มิฉะนั้นอาจต้องมีการควบคุมการดำเนินกิจการต่างๆ อีกครั้ง 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: