Travel

นั่งสามล้อชมเมืองเก่า แวะชิมเมนูถิ่นสุดเด็ด ‘อยุธยา’

วันหยุดนี้ชวนเยือนราชธานีในอดีต จ.พระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีโบราณสถานให้แวะเที่ยวชมได้ทั้งวัน ซึมซับเรื่องราวน่าสนใจในอดีตแล้ว ยังได้สนุกกับการเดินตลาด ทั้งตลาดกลางวันและกลางคืน ที่มีอยู่ทุกหัวมุมเมือง ได้ชิมของอร่อยเจ้าเก่าแก่ แถมยังได้แวะซื้อของฝากติดมือกลับบ้านมากมาย

โดนใจคนชอบเที่ยวสายเมืองและวัฒนธรรม พร้อมร่วมเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สไตล์ New Normal

2 5

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

จุดหมายแรกของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือน จ.พระนครศรีอยุธยา ก็คือการมาเดินชมความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผ่านเวลายาวนานมากกว่า 400 ปี ท่ามกลางโบราณสถานให้แวะชมมากถึง 425 แห่ง ทั้งพระราชวังหลวง พะเนียดคล้องช้าง และวัดโบราณต่างๆ  ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่ามากมาย

5 1 e1602496519428

4 2 e1602497109379

วัดพระศรีสรรเพชญ์

อดีตพระอารามหลวงใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์ฯ  ที่เคยใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย ความยิ่งใหญ่อยู่ที่พระเจดีย์ศิลปะลังกา 3 องค์ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

ส่วนในพระวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปทองคำที่ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนได้ถูกอัญเชิญมายังพระนคร  และสร้างพระเจดีย์หุ้มไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

1 5 e1602494723523

วัดโลกยสุธาราม

หรือที่คุ้นเคยในชื่อ วัดพระนอน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา หนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ที่หลายคนอยากมาชมความงดงามขององค์พระไสยาสน์ ที่ไม่ได้ถูกทำลายไปในสงครามช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยองค์พระซึ่งมีความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร ยังคงมีพระพักตร์อิ่มเอิบ พระเศียรมีฐานบัวรองรับอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ยังปรากฏร่องรอยของอาคาร ระเบียงคด รวมทั้งพระปรางค์สูง 30 เมตร ตั้งโดดเด่นเป็นองค์ประธานของวัด

6 1 e1602496546144

7 2 e1602497197279

8 2 e1602497243669

วัดมหาธาตุ

ภาพเศียรพระพุทธรูปที่ถูกรากไม้โอบล้อมราวกับกำลังถูกกลืนกินด้วยกาลเวลา น่าจะเป็นภาพจำที่หลายคนเคยเห็น แต่จริงๆแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี จึงเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆ

ภายในวัดมีทั้งฐานขององค์พระปรางค์หลัก เจดีย์แปดเหลี่ยมหนึ่งเดียวในพระนครศรีอยุธยาที่คงสภาพสมบูรณ์ ไปจนถึงวิหารเล็ก ซึ่งด้านหน้ามีเศียรพระที่ถูกรากไม้โอบล้อมไว้นั่นเอง

9 1 e1602497269930

10 2 e1602497280906

วัดราชบูรณะ

ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยาตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยา กับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันจนถึงแก่พิราลัย

ความโดดเด่นนอกจากเจดีย์เจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยาแล้ว องค์พระปรางค์ยังมีความงดงามตั้งแต่มองเห็นผ่านช่องประตู อีกทั้งยังเป็นจุดที่ขุดค้นพบกรุสมบัติ เช่น พระบรมสารีริกธาตุ  พระพิมพ์กว่าแสนองค์ พระแสงขันธ์ มงกุฎ ฉลองพระองค์ทองคำ เครื่องราชูโภคทองคำ ฯลฯ ซึ่งบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

11 3 e1602497322199

12 2 e1602497333838

13 1 e1602497341707

แหล่งอาหารถิ่น กินอร่อย : ตลาดเจ้าพรหม

ตลาดท้องถิ่นเก่าแก่ใจกลางเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่มีให้เลือกซื้อตั้งแต่ของสด ผักผลไม้ สตรีทฟู้ดเจ้าเด็ด ไปจนถึงของใช้ต่างๆ มาที่เดียวมีครบ แถมมาเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวัน ยามเช้ามีตลาดสดแสนคึกคัก เต็มไปด้วยของกินราคาถูก

ส่วนสายๆ ถึงเย็น ต้องไม่พลาดเดินหาของกินตามตรอกซอกซอย โดยเฉพาะร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีให้เลือกหลายร้าน เช่น ก๋วยเตี๋ยวยักษ์ใหญ่ ต้มไส้เนื้อเตาถ่าน อร่อยๆทั้งนั้น

กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ :สแกน Scan QR Code ไทยชนะ ก่อนเข้าชมทุกครั้ง 

14 2 e1602497384459

ช่วงเวลาที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังในเรื่องโรคติดต่อ การเดินทางไปในพื้นที่คนเยอะๆ อย่างตลาดนัดตลาดสดต่างๆ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว จึงยังจำเป็นที่จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เมื่อเข้าออกสถานที่เหล่านี้ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นๆ รวมทั้งง่ายต่อการติดตามตัวและเฝ้าระวังด้วย แล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย เที่ยวสนุก และปลอดภัย

15 2 e1602497392994

มาเที่ยวจุดที่มีคนเยอะๆ ควรป้องกันตัวเองและคนรอบข้างด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ ทั้งจากการไอจามของเราและของคนอื่น จะได้สบายใจ ปลอดภัยจากจากโรคติดต่อ

16 2 e1602497427640

17 1 e1602497435747

วิหารพระมงคลบพิตร

จากนั้นเราไปแหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร สูง 12.45 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ต่อมาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกทำลายเสียหาย จนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากจะได้มานมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยู่ด้านข้างกันได้ด้วย

18 2 e1602497441853

20 2 e1602497449228

แหล่งอาหารถิ่น กินอร่อย : ตลาดหลังวิหารพระมงคลบพิตร

สำหรับคนที่มองหาของฝากจากพระนครศรีอยุธยา หลังจากสักการะพระมงคลบพิตรแล้ว สามารถเดินมาด้านหลังวิหารก็จะเจอกับตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลาย
ทั้งของที่ระลึกและอาหารนานาชนิด

โดยเฉพาะเหล่าของฝากที่มีเอกลักษณ์ ตั้งแต่มีดดาบ พระพุทธรูป เครื่องราง ไม้แกะสลัก เครื่องดนตรีไทย เครื่องจักสาน ไปจนถึงขนมสายไหม ขนมไทย และอีกมากมาย จัดเป็นตลาดที่เดินเล่นได้เพลินๆ ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ไทยๆ

กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ : ใช้ถุงผ้าใส่ซื้อของ ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

เดินเที่ยวตลาดอย่าลืมพกถุงผ้าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ยิ่งถ้าซื้อของฝากหลายๆร้าน ปริมาณถุงพลาสติกที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามตัว แต่ถ้ามีถุงผ้า ใบเดียวใส่ด้วยกันก็จบปัญหา หรือจะพกมาหลายใบก็ไม่มีใครว่า ช้อปเสร็จกลับบ้านก็ซักใหม่แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

21 1 e1602497456259

22 3 e1602497462487

วัดใหญ่ชัยมงคล

ตั้งอยู่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำป่าสัก นอกเขตพระนครชั้นใน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ส่วนพระเจดีย์ชัยมงคลที่โดดเด่น
สร้างขึ้นภายหลังในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะจากการกระทำยุทธหัตถี เหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี

นอกจากนี้ยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกัน รวมทั้งพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ศรัทธาแวะมาบูชาสักการะกันด้วย

23 1 e1602497469439

แหล่งอาหารถิ่น กินอร่อย : ตลาดโต้รุ่งหน้าวังจันทร์เกษม

เป็นตลาดที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวังจันทร์เกษม หรือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงกลางวันจะเป็นแหล่งเช่าพระและซื้อขายของเก่า

ส่วนช่วงเย็นย่ำถึงค่ำคืนที่นี่จะกลายเป็นตลาดโต้รุ่งที่คึกคัก เรียงรายไปด้วยร้านค้าสตรีทฟู้ดส์ ที่มีอาหารหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นกับข้าว อาหารจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว ปิ้งย่าง ส้มตำ น้ำปั่น ของกินเล่น ขนมต่างๆ ฯลฯ โดนใจคนหิวและนักกินแน่นอน จะซื้อกลับไปกินก็ได้ นั่งกินที่ร้านก็สะดวก แถมบางร้านตั้งโต๊ะเก้าอี้ติดริมน้ำ ได้บรรยากาศดีไปอีก

24 1 e1602497481580

กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ : ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์

เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเข้าออกสถานที่ไหนๆ โดยเฉพาะที่มีคนเข้าออกเยอะๆอย่างตลาดหรือสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะต้องมีขวดเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ได้กดใส่มือทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีโดยเฉพาะก่อนและหลังกินอาหารตามร้านทั่วไป

25 1 e1602497491367

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

พระอารามเก่าแก่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตำนานพระนางสร้อยดอกหมาก ที่ทรงกลั้นพระทัยปลิดชีพตัวเอง เกิดเป็นศาลบูชาเจ้าแม่สร้อยดอกหมากริมแม่น้ำป่าสัก และยังเป็นที่ประดิษฐาน  หลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร พระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นขนาดใหญ่ ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยสร้างมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี เป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธซึ่งแวะเวียนเข้ามาทำบุญถวายผ้าองค์หลวงพ่อโตกันอย่างไม่ขาดสายทุกวัน

26 1 e1602497507647

27 1 e1602497531430

แหล่งอาหารถิ่น กินอร่อย : ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม

ตลาดจำลองบรรยากาศสมัยก่อนที่พ่อค้าแม่ขายยังนั่งขายสินค้ากับพื้น ขณะที่ชาวบ้านต้องก้มๆเงยๆจ่ายตลาด จนกลายเป็นชื่อ ตลาดโก้งโค้ง มีจำหน่ายทั้งของที่ระลึก เครื่องใช้สไตล์โบราณต่างๆ มุมถ่ายรูปย้อนยุค

อาหารการกินมากมาย ตั้งแต่ขนมถ้วย ซึ่งสามารถนั่งตักกินได้เลยที่ร้าน ขนมไทยต่างๆ ขนมย้อนยุควัยเด็ก โรตีสายไหม ชากาแฟโบราณ ไปจนก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ผัดไทย หอยทอด ส้มตำ น้ำพริก ผักผลไม้ต่างๆ  พร้อมที่นั่งกินกว้างขวาง ส่วนคนที่อยากนั่งพักก็มีบริการนวดคลายเส้นด้วย

28 1 e1602497541648

กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ : ใช้แก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก

เดินตลาดแล้วคอแห้ง เพียงยื่นกระติกน้ำส่วนตัวให้แม่ค้า ก็ช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งได้แล้ว ดื่มหมดก็เติมใหม่ แถมยังเอากลับไปล้างแล้วใช้ใหม่ได้นับครั้งไม่ถ้วน  เป็นการช่วยลดภาระขยะพลาสติกให้กับสิ่งแวดล้อม

29 1 e1602497549465

30 1 e1602497557657

31 1 e1602497564924

หมู่บ้านญี่ปุ่น

เป็นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญ และยังเป็นอนุสรณ์แห่งหมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมด้วย

ภายในจัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศ มีนิทรรศการสวยๆ ให้เราได้เดินชม และมีหุ่นขี้ผึ้งของท้าวทองกีบม้า และประวัติต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของญี่ปุ่นในยุคนั้นให้อ่านด้วย

ส่วนภายนอกอาคารยังมีศาลาให้นั่งพักผ่อน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการแวะมาหาความรู้และพักผ่อนในวันหยุดชิลๆ เป็นอย่างยิ่งเลยล่ะ

ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท / นักเรียน-นักศึกษา 20บาท
(ต้องแสดงบัตรนักศึกษาด้วย)

32 1 e1602497569944

33 1 e1602497579168

แหล่งอาหารถิ่น กินอร่อย : ตลาดหัวรอ

ตลาดเก่าแก่อายุอานามกว่า 200 ปีแห่งนี้  เดิมเคยเป็นตลาดน้ำที่คึกคักของพระนครศรีอยุธยา จนเปลี่ยนเป็นตลาดบกเช่นในปัจจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงความเก่าแก่คลาสสิกของวิถีชีวิตชุมชน ที่ยังมีร้านค้าเก่าแก่อย่าง ร้านเสริมสวย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ  ร้านค้าโชว์ห่วย ฯลฯ ให้ได้เห็นเหมือนได้ชมภาพในอดีต

ขณะเดียวกันก็ยังมีตลาดขายของสด อาหารการกิน และของใช้ต่างๆ ให้เลือกซื้อ เรียกว่าคึกคักทั้งในเวลากลางวันไปจนถึงกลางคืนเลยทีเดียว

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ TripTravelGang

#Amazingไทยเท่
#เที่ยวไทยเที่ยวง่ายสนุกทุกทริป

อ่านข่าวเพิ่มเติม