Entertainment

พัคซอจุน บริจาคเงิน 100 ล้านวอน เพื่ออุปกรณ์การแพทย์ที่แทกู หลังไวรัสโคโรนาระบาดหนัก!


นักแสดงหนุ่ม พัคซอจุน บริจาคเงินจำนวน 100 ล้านวอน (หรือประมาณ 2.6 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือเมืองแทกูที่กำลังประสบกับการระบาดของไวรัสโคโรนา

จากรายงานก่อนหน้านี้ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเกือบ 500 คน โดยส่วนมากพบผู้ติดเชื้อในเมืองแทกู ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศให้เป็น “เขตการจัดการพิเศษ(special management zone)” หลังจากนั้นได้มีรายงานว่าดาราหนุ่ม พัคซอจุน ได้ทำการบริจาคเงิน 100 ล้านวอน ไปยังเมืองแทกู เงินดังกล่าวจะนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Coronavirus

ตัวแทนชุมชนของเมืองแทกูเกาหลีใต้ กล่าวว่า “หลังจากดูรายงานข่าวว่า แทกูมีห้องแรงดันลบหรือเครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักแสดงหนุ่ม พัคซอจุน จึงได้บริจาคเงินจำนวน 100 ล้านวอน เพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น”

batch 3 99 batch 4 91

ขอขอบคุณข้อมูลจาก (1)