Lifestyle

อัพเดท ‘วันหยุดเดือนธันวาคม’ เช็ควันหยุดพิเศษ-วันหยุดยาวแบบจุก ๆ ที่นี่ได้เลย!!

ส่องวันหยุดเดือนธันวาคม มีวันหยุดยาวจุก ๆ ถึง 3 รอบ พร้อมเปิดวันหยุดปี 2565 จัดหนักถึง 19 วัน แถมวันหยุดพิเศษอีก 4 วัน เช็คเลย!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ และสะสมเสบียง ก่อนจะทรงยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพ

วันหยุดเดือนธันวาคม

โดยจังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว

รวม 8 จังหวัด ที่จะได้หยุดในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

วันหยุดเดือนธันวาคม

สำหรับวันหยุดอื่น ๆ ในเดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

 • วันจันทร์ที่ ​6 ​ธันวาคม ​: ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
 • วันศุกร์ที่ ​10 ​ธันวาคม : ​วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ ​31 ​ธันวาคม : ​วันสิ้นปี

ส่วนวันหยุดยาวเดือนธันวาคม มีดังนี้

หยุดครั้งที่ 1

 • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

หยุดครั้งที่ 2

 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

หยุดครั้งที่ 3

 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 วันปีใหม่
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
 • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันหยุดเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ได้เคาะวันหยุดปี 2565 ดังนี้

 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2565
 • วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565
 • วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2565 รวม 3 วัน
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
 • วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหน
 • วันวิสาขบูชา พฤษภาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
 • วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 2565
 • วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
 • วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 2565
 • วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 • วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 2565
 • วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2565

วันหยุดเดือนธันวาคม

ส่วนวันหยุดพิเศษปี 2565 มีดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK