ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

จากขยะสู่เสื้อ ‘Upcycling the Oceans, Thailand’

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ดำเนินโครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” จัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ด้วยการจัดเก็บและแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่นำไปสู่การลดมลพิษในทะเลและอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม

PACK 961

โครงการนี้จะมุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในไทย รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เพื่อจัดการขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน

plas

พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนการจัดเก็บขยะพลาสติกประเภท PET เช่น ขวดพลาสติกใส และขยะพลาสติกประเภท PE เช่น ถุงพลาสติก ที่ทิ้งในทะเลและพื้นที่ชายฝั่งมาใช้ซ้ำ โดยการแปรรูปเป็นวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่าและยาวนาน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้แผนการที่วางไว้นั้น กำหนดพื้นที่นำร่องของโครงการ ได้แก่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ

รถขนขยะขวดพลาสติกทำความสะอาดแล้วมาส่ง

การดำเนินการ

  • พัฒนาความรู้ด้านการจัดการขยะแนวใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว เพื่อนำขยะพลาสติกไปแปรรูปให้เกิดมูลค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • พัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน
  • สร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ทะเลไทย ตามแนวคิด Responsible Tourism
  • จัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะพลาสติกโดยบริษัท อังไถ่ จำกัด แปรรูปขยะขวดพลาสติกเป็นเส้นใย ส่งต่อให้บริษัท เอราวัณฑ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ทอเป็นผืนผ้า ตัดเย็บโดยบริษัท ประชาอาภรณ์ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่า เช่น เสื้อ กางเกงขาสั้น กระเป๋า และอื่นๆ
  • แปรรูปขยะพลาสติกประเภท PET ให้เป็นเส้นใยเพื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าที่ตรงกับคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่กำหนดไว้ แปรรูปขยะพลาสติกประเภท PE ให้เป็นเม็ดพลาสติกและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
  • ร่วมกับพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะพลาสติก

plastic.jpg

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการดังกล่าว รวมถึง เสื้อ Upcycling The Oceans, Thailand ที่ผลิตจากขยะพลาสติกในทะเลไทย โดยเสื้อ 1 ตัวจะแปรรูปจากขวดพลาสติก 14 ขวด เบื้องต้นมีให้เลือก 3 แบบ ซึ่งได้ เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข นักแสดงชื่อดังมาร่วมออกแบบด้วย

ภาพเส้นใย 2

ผืนผ้า 2

ผืนผ้า 1

เสื้อ Upcycling The Oceans, Thailand นี้ จะมีจำหน่ายที่ร้าน Ecotopia ร้านภัทรพัฒน์ และทางเฟซบุ๊ค Upcycling The Oceans, Thailand รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย ไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกิจการในมูลนิธิชัยพัฒนา

PACK 988