Lifestyle

ผลวิจัยชี้หญิงไทยเน้นใช้ชีวิต-เมิน ‘หาคู่’

S 52797450

ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย (Asia Market Expertise Center: AMEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ จากสิงคโปร์ ร่วมกับนิโอ ทาร์เก็ต วิจัยตลาดกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิง พบว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นโฟกัสการดูแลตัวเอง ต้องการมีสุขภาพให้ดีขึ้น ใช้ชีวิต-ทำงานแบบสมดุล ให้ความสำคัญเรื่องหาคู่ครองหรือมีครอบครัวน้อยที่สุด

ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการรับรู้แบรนด์ต่างๆ ของผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภค

อะไร

 

การวิจัยข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคชิ้นนี้ เป็นการสำรวจหญิงไทย ที่มีอายุ 26-50 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ  420 คน ทำให้ทราบมุมมองและความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ  38 หมวดหมู่สินค้า ที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ การพัฒนาตนเอง การทำงาน และการสร้างสมดุลในชีวิต รวมทั้งข้อมูลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยตลาด 5 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ โดยมีเป้าหมายหลักคือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของผู้หญิงใน ASEAN

ผลวิจัยพบว่า ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ 59% อยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตให้มีความสุข และหาสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ  หาความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต มีเพียงกลุ่มน้อยประมาณ 8% อยากจะหาคู่ครองหรือแฟน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่ม Millennials  (กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 2523-2543)

S 52797448

นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ปัจจัยเรื่องเงินเดือน และการเติบโตในหน้าที่การงานเคยเป็น 2 อันดับแรก ที่คนนึกถึงในการเลือกผู้ว่าจ้าง แต่ปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ 72% ให้ความสำคัญกับเจ้านายที่สามารถให้ความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตได้ รวมทั้งในยุคดิจิทัลทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นโอกาสมากมาย ทั้งจากในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจากการที่ประเทศในกลุ่ม ASEAN มีชื่อเสียงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงไทย 14% มีความสนใจอยากไปหาโอกาสใหม่ๆ ที่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ปัจจัยเรื่องราคาไม่ใช่เหตุผลแรกในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ เพราะสำหรับผู้หญิงไทยแล้ว ข้อเสนอที่แบรนด์จัดให้ลูกค้าโดยใช้ความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร (Value Proposition) หรือเลือกจากการคุ้มค่าเงินมีสัดส่วนสูงถึง 88%

กระแสนี้สะท้อนมาจากการเลือกแบรนด์ของผู้หญิงไทยในหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่การเลือกสายการบิน (การบินไทย), ร้านกาแฟ (อเมซอน), ร้านขายสินค้าเสริมความงาม (EvenandBoy) จนไปถึงเครื่องดื่ม(อิชิตัน) ที่แบรนด์จากไทยมักมาคู่กับแบรนด์จากต่างประเทศ และจาก 38 หมวดหมู่ที่ถูกสำรวจในครั้งนี้ มี 138 แบรนด์ ที่โดดเด่นโดย 46% เป็นแบรนด์ที่มาจากไทย

S 52797449

อินฟลูเอ็นเชี่ยลรุกจัดสุดยอดแบรนด์ในไทย

นอกจากผลวิจัยดังกล่าวแล้ว ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ จากสิงคโปร์ และนิโอ ทาร์เก็ต ยังเตรียมจัดงานมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำในเอเชียครั้งแรกในประเทศไทย

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงทั่วเอเชียในหลายอุตสาหกรรม พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงขององค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค 3 อันดับแรก

1.การมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำขององค์กร

2.การที่สินค้าและบริการมีคุณภาพดีมีมาตรฐาน

3.การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส จริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

ทั้ง 3 ปัจจัยนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงแต่การวางกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์โดยสื่อสารข่าวสารผ่านสื่อเท่านั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ สินค้าค้าต่าง ๆ ที่เป็นแบรนด์ไทยได้ตื่นตัวกับการให้ความสำคัญในการสร้างชื่อเสียงขององค์กร ควบคู่ไปกับการการทำแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ นิโอ ทาร์เก็ต จึงได้ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี จัดงานมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำในเอเชียครั้งแรกในประเทศไทยในปลายปีนี้

นายจอร์จ โรดิกัส กรรมการผู้จัดการ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ฯ ยินดีที่ได้ร่วมกับ นิโอ ทาร์เก็ต ส่งเสริมองค์กรธุรกิจที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาด แบรนด์ และการบริหารจัดการในไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับเอเชีย

สิ่งที่อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ มีไม่ใช่แค่เพียงการมอบรางวัล แต่อินฟูลเอ็นเชี่ยล แบรนด์ฯ มีเครือข่ายกับแบรนด์ต่างๆทั่วเอเชียกว่า 5,000 แบรนด์ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight