ดูหนังออนไลน์
Green Energy

กกพ. ชูแนวคิด ‘CLEAN ENERGY FOR LIFE’ – ‘แกรมมี่’ สานต่อ ‘ไฟจากฟ้า’ เพื่อ 77 โรงพยาบาล

เปิดกลยุทธ์ กกพ. สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2563 ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ ในการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้แนวคิดหลัก “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

IMG 0434

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยที่มาของแนวคิดหลักของปีนี้ว่า กกพ. ต้องการที่จะสื่อสารให้เข้าใจว่า พลังงานสะอาดเชื่อมโยง กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างไร ซึ่งไม่ได้หมายถึงพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว

แม้จะเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งฟอสซิล ก็สามารถทำให้เป็นพลังงานที่สะอาดได้มากขึ้น โดยอาศัยการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการดูแลสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนขึ้นได้  ซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้ใช้พลังงานสะอาดได้ เพราะเมื่อมีการใช้พลังงานที่สะอาด ทุกคนก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน

IMG 0705
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ทางด้าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงการใช้กลยุทธ์ EDUCATION TO ACTION ว่า จากโครงการปีที่แล้ว ที่เน้นพื้นฐานความเข้าใจ การสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในปีนี้ จึงเพิ่มความเข้มข้นเกี่ยวกับการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องว่า พลังงานมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่มาจากขยะ พลังงานชีวมวล ซึ่งเกิดจากผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงพลังงานจากก๊าซชีวภาพ

DSC 0067
อรรชกา สีบุญเรือง

เรื่องดังกล่าว เรียกว่า EDUCATION คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อต่อยอดให้เกิดการใช้พลังงานเหล่านี้  เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้อง และลดความสับสน ในสังคม ที่ยังมีความไม่เข้าใจอยู่ในหลายเรื่อง เช่น เรื่องต้นทุน การเกิดผลกระทบ  ความยากง่ายในการใช้งาน และการดูแลจัดการ ซึ่งเมื่อให้ EDUCATION เพื่อไขข้อสงสัย จนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น เพื่อใช้พลังงานเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรียกว่า ACTION

ดร.บัณฑูร บอกด้วยว่า กุญแจสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงแนวคิดหลักของแคมเปญนี้  เกิดขึ้นจากการร่วมมือขององค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ โดยปีนี้ ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 26 โครงการ จาก 25 ภาคีพันธมิตร ในจำนวนนี้ รวมถึง โครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 14 โครงการ

ความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน และการสานพลังร่วมกัน เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้ CLEAN ENERGY FOR LIFE ไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้จุดแข็ง และจุดเด่นของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาด และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จริง

IMG 0405

ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 นั้น ยังคงใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SOFT POWER คือ การใช้ศิลปะในทุกแขนง เพื่อการสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด

กกพ. ไฟเขียว สานต่อ ‘ไฟจากฟ้า’ เพื่อ 77 โรงพยาบาล

หลังจากเมื่อปีที่แล้ว ประสบความสำเร็จ ใน “CHANA MODEL” จากการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า จากการที่โรงพยาบาลผลิตไฟฟ้าใช้เองได้นั้น ในปีนี้ ได้มีโครงการที่ต่อยอดจากเมื่อปีที่แล้ว คือ โครงการ “โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

โครงการนี้ เป็นการรณรงค์สร้างการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดทัศนคติที่ดี สำนึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โรงพยาบาล ได้มีระบบผลิตไฟฟ้า โดยการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปโรงพยาบาลชุมชน โดยเริ่มต้น 77 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประทศ

ในปีนี้ กกพ.ได้มอบหมายให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปี  2563  ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

S 2695299

เริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุม อาทิ ช่องวัน31 ผลิตรายการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า” พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่น่าสนใจ ผ่านรายการข่าว กรีนเวฟ คลื่นวิทยุสีเขียว FM 106.5 จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ผ่านดีเจชื่อดัง แฟนทีวี จัดทำสกู๊ปข่าว และรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

จีเอ็มเอ็มแซท เผยแพร่สปอตโปรโมทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้ การใช้พลังงานสะอาด และโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแกรมมี่ ซึ่งเป็นอีก 1 ช่องทางออนไลน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง

เดอะคลาวด์ ผลิต PODCAST รายการ COMING OF ART นำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอของโรงพยาบาลจะนะโมเดล และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่ รวมถึงจัดทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมทำโปสการ์ดจากเทคนิค SUN PRINT เป็นต้น

แผนการสื่อสารโครงการทั้งหมดนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก เกิดการรับรู้ถึงข้อดีด้านพลังงานสะอาด-พลังงานหมุนเวียน และที่สำคัญ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ต้นทุนสำหรับการติดตั้งกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อ 1 โรงพยาบาล สามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระบบปกติเดือนละประมาณ 60,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี จะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้ราว 720,000 บาท แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งาน 25 ปี

IMG 0675

โรงพยาบาลจะนะ สามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ 18 ล้านบาท เมื่อค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลง ทำให้โรงพยาบาลมีเงินไปหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอื่นๆได้ต่อไป เช่น นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน

นี่คือผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า” พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย

สำหรับกิจกรรมรณรงค์โครงการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี “เบิร์ด -ธงไชย แมคอินไตย์” เป็น KOL : KEY OPINION LEADER หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการ เป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาด โดยจะสื่อสารถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน สื่อสารผ่านเพลงประจำโครงการฯ คือ เพลง “ให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย)” ร่วมกับศิลปินแกรมมี่

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม GMM BEST SINGER LIVE FROM HOME จากศิลปินแกรมมี่ ได้แก่ พลพล พลกองเส็ง, หนุ่ม กะลา, เปาวลี พรพิมล, เต๋า ภูศิลป์, ตรี ชัยณรงค์, ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, ปาล์ม, อะตอม ชนกันต์, นิว-จิ๋ว, เป๊ก-เปรมณัช, บิวกิ้น และแพรวา เป็นการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP โรงพยาบาลชุมชน 77 แห่ง

ช่องวัน 31 ยังมีรายการพิเศษ รายการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า” กำหนดออกอากาศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.15 น. เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระสำคัญ รวมถึงแนวทางในการดำเนินโครงการในปีนี้ด้วย

IMG 0721

ผลสำเร็จของโครงการนี้ จะสร้างประโยชน์ในหลายระดับ นอกจากจะสร้างประโยชน์ในระดับประเทศแล้ว โครงการนี้ยังนำไปสู่การสร้างประโยชน์ในระดับโลกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพลังงานสะอาดได้ตอบโจทย์เป้าหมายการลดปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนทั่วโลกในขณะนี้ เพราะฉะนั้นผลโดยรวมของโครงการ CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน จะป็นผลดีต่อประเทศ ต่อสังคม และต่อตัวเราเอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม