ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘Dow’ เปิดผลปฏิบัติงาน ‘ความยั่งยืน’ ปี 63 ‘โลกร้อน-หยุดขยะพลาสติก-รีไซเคิล’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science)  เปิด “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563”  รวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืน ทั้งด้านโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ควบคู่กับการช่วยขับเคลื่อนไปสู่โลก และสังคมที่ยั่งยืน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ดาวเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และการร่วมมือกับทุกภาคส่วน เป็นคำตอบที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน พร้อมไปกับการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะ ผ่านความเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตร์ของดาว และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน

ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals มาโดยตลอด โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม นำพาโลก และสังคม ไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)

“ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง Dow ยังคงรักษาสถิติความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่มีการบาดเจ็บในระดับต้องบันทึกไว้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้เรายังคงดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่รัดกุม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสได้นำทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท มาใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสถานการณ์ในประเทศไทย

ผมต้องขอขอบคุณความสนับสนุน และอุปการคุณต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะได้ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการป้องกันโรคระบาด และส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยให้กับคนไทย เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤติอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน” นายฉัตรชัย ระบุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม