Environmental Sustainability

Dow ผงาด ‘องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก’ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

Dow ได้รับการเชิดชู “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างรับผิดชอบ

กรุงเทพฯ –  9 ตุลาคม 2566 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)” ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินระดับทอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบขององค์กรต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีเป้าหมายและแผนการจัดการที่ชัดเจนทั้งในด้านการตรวจวัด (Measure) การลด (Reduce) และการชดเชย (Contribute) รวมถึงได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก อบก. หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า

Dow

องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดยมีนายขจรพงศ์ ภู่สิทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจโพลิเอทิลีนและอีลาสโตเมอร์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณจาก พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

Dow

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050

Dow ประกาศเจตจำนงมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และนวัตกรรมที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทุกภาคส่วน

Dow

“กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนของเรามีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลง เพื่อสนับสนุนลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเรา ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามที่แต่ละองค์กรตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป” นายขจรพงศ์ กล่าว

Dow

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo