Technology

แนะธุรกิจ ‘เฮลธ์แคร์’ สู้ดิสรัปชั่น ปฏิวัติการทำงานสู่ ‘ยุคอัจฉริยะ’

ในยุคที่ภาคธุรกิจต้องเร่งทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล โดยผู้นำองค์กร 93% ประกาศวิชันให้บุคลากรปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ขณะที่ผู้นำองค์กรทางการแพทย์กว่า 70% มองว่ายุค ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นกำลังส่งผลต่อวงการแพทย์ในอนาคต

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด จึงมองเห็นโอกาสดังกล่าว และได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่เจาะตลาดธุรกิจสุขภาพ หรือ เฮลธ์แคร์ ด้วยระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony ที่จะช่วยผลักดันบริการทางการแพทย์ให้เดินหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Intelligent Hospital) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยชาติแบบองค์รวม

markus spiske iar afB0QQw unsplash

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) เปิดเผยว่า แม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยได้เริ่มหันมาสนใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น แต่ธุรกิจโรงพยาบาลกำลังเผชิญหน้ากับ ดิจิทัล ดิสรัปชั่น เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

ปัจจุบันระบบการให้บริการหน้าบ้าน (Front Office) ได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลคนไข้ให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในส่วนของระบบหลังบ้าน (Back Office) โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นเดิมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบหน้าบ้านไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ล่าสุด เนทติเซนท์ ได้พัฒนาระบบหลังบ้านเพื่ออุตสาหกรรม เฮลธ์แคร์ ในการวางระบบ ERP เวอร์ชัน Netizen Peony เพิ่มเติมจาก SAP S/4HANA เพื่อวางรากฐานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้กับธุรกิจโรงพยาบาล

natanael melchor 43LwvC eQPM unsplash

 

การขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาลเข้าสู่ยุคดิจิทัล ช่วยในการปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาลให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กร และโรงพยาบาลภายในเครือ โดยการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ สร้างกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงการบริการใหม่ๆ

ด้านนายเสรี สาธุกิจชัย ประธานฝ่ายปฏิบัติการ เนทติเซนท์ กล่าวเสริมว่า ระบบ Netizen Peony พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงระบบบริหารการจัดการยาและเวชภัณฑ์ ที่ช่วยลดต้นทุนในค่ายาและค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

fig 19 11 2019 09 34 51

นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง ที่สำคัญยังมีระบบบริหารเส้นทางการรักษาของผู้ป่วย ตั้งแต่ ตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายผู้ป่วย การจัดการคิว ไปจนถึงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย ด้วยระบบคิวอัจฉริยะ ผ่านทางแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนคนไข้ผ่านทาง ไลน์ เช่น การทำนัด หมายเลขคิว ติดตามสถานะผู้ป่วย เส้นทางและขั้นตอนในการรับการรักษา และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

เนทติเซนท์ คาดหวังว่าในการพัฒนาระบบ SAP ERP เวอร์ชัน Netizen Peony นี้ ในการช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจเฮลธ์แคร์ไปสู่ เฮลธ์แคร์ อัจฉริยะ ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน นำมาซึ่งความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการไปสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน