Digital Economy

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ลงทะเบียนผู้ป่วยใช้ระบบ ‘จำใบหน้า’


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ปรับกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยแบบไร้สัมผัส ใช้ระบบจดจำใบหน้า ช่วยลดขั้นตอน สอดคล้องสถานการ์ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีจากเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย  สนับสนุนโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยอย่าง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ปรับกระบวนการลงทะเบียนให้สอดคล้องกับสถานการ์ปัจจุบัน โดยลดขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นแบบไร้สัมผัส และใช้ระบบจดจำใบหน้า ระบบดังกล่าวนี้เริ่มเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564  เป็นระบบลงทะเบียนในปัจจุบัน สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลือกบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เป็นผู้นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าระดับแนวหน้าของโลก ของบริษัทมาสู่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างปลอดภัย รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจดจำใบหน้าของเอ็นอีซียังมีประโยชน์สูง ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินได้ลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยที่ผู้ป่วยอาจไม่มีบัตรประจำตัวติดตัวอยู่ในขณะนั้น

นอกจากระบบลงทะเบียนด้วยระบบจดจำใบหน้าแล้ว เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ยังได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนกล้องในระบบกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยโดยรวม และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยในบริเวณโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คาดว่า โซลูชันใหม่จากบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น จะช่วยลดระยะเวลาการตอบสนอง และภาระหน้าที่ของบุคลากรในขั้นตอนการลงทะเบียนได้ โดยการให้บริการระบบลงทะเบียนแบบไร้สัมผัสนี้แก่ผู้ป่วย ทำให้ทีมบุคลากรการแพทย์ให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยลดทรัพยากรและบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ และสามารถนำทรัพยากรและบุคคลากรเหล่านั้นไปเสริมสร้างบริการด้านอื่นให้ดียิ่งขึ้น

thumbnail image e1637216989448

โฆษกของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า โซลูชันของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ช่วยส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัยของเราในช่วงวิกฤตโรคระบาด และช่วยเรื่องข้อจำกัดด้านทรัพยากรของเรา ความเชี่ยวชาญของบริษัทเอ็นอีซีทำให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เนื่องจากมีความท้าทายในการปฏิบัติการ การทำงานของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบูรณาการเข้ากับโซลูชันของเราที่มีอยู่เดิม ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการสนับสนุนระบบรู้จำใบหน้าอัจฉริยะ และช่วยให้กระบวนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

นาย Ichiro Kurihara ประธานบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าวว่า ยินดีที่ได้ติดตั้งโซลูชันระบบจดจำใบหน้ารุ่นใหม่ล่าสุด ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราชเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า อีกทั้งยังเก่าแก่และใหญ่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย จึงมีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลระดับสูง รวมถึงสมาชิกราชวงศ์และบุคคลสาธารณะอื่น ๆ อีกมากมาย โซลูชันของบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น ทำให้กระบวนการลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยเป็นไปโดยไร้สัมผัส เพื่อมุ่งสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการลดการสัมผัสจากการดำเนินการ ณ สถานที่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอย่างในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงกว่าในการติดเชื้อโควิด-19 และโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะพัฒนานวัตกรรมโซลูชันที่สร้างมูลค่าทางสังคมให้สูงยิ่งขึ้นแก่สังคมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight