CSR

เอส-สปีด ลิสซิ่ง มุ่งพัฒนาสังคม ส่งแคมเปญ ‘ปันรักเพื่อน้อง’ สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

“การศึกษา” จะสามารถผลักดันให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น การที่จะสร้างสรรค์ หรือพัฒนาสังคมให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งย่อมล้วนมาจากการศึกษาทั้งนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่ผู้คนในสังคมควรจะให้ความใส่ใจด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในส่วนใดของสังคมก็ล้วนแต่เป็น “ทรัพยากร” ของชาติทั้งสิ้น บริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต สู่การศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดตั้งโครงการ “ปันรักเพื่อน้อง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ด้วยการสมทบ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องปรุงอาหาร หนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์กันหนาว เป็นต้น ส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละปีที่จัดกิจกรรม ทั้งในชุมชนเมืองและในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทั่วประเทศ

1554011207041
นางสาวสลิลรัตน์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เอส-สปีด ลิสซิ่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน  และการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการสนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จึงดำเนินโครงการ เอส-สปีด ลิสซิ่ง ปันรักเพื่อน้องขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 1 ปีจะมีกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง ด้วยความตระหนักและมองเห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้ผลักดันกิจกรรม และโครงการในหลายๆ รูปแบบ เพื่อเป็นหนึ่งส่วนของสังคมที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย”

1554011210470
บริษัท เอส-สปีด ลิสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยขยายกิจการออกมาจากบริษัท พ.สหายลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 22 ปี เป็นสถาบันการเงินระดับภูมิภาคชั้นนำ ด้วยบริการที่ครบครันทางด้านการเงิน และเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ทำให้มีสถานบริการด้านการเงินมากกว่า 40 สาขาทั่วประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยส่งมอบโอกาสทางการเงิน ผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสม อีกทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เงินของคุณ อนาคตของคุณ” ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-313149-50 หรือ https://www.facebook.com/SSpeedLeasing/

1554011218692
1554011215292
1554011226683

Avatar photo