Economics

คนละครึ่งเฟส 5 สิทธิ์ยังเหลือ ‘คลัง’ ชวนประชาชนรีบลงทะเบียนรอบเก็บตก

คนละครึ่งเฟส 5 สิทธิ์ยังเหลือ “กระทรวงการคลัง” ชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์รีบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรอบเพิ่มเติม

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 3.09 ล้านสิทธิ ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รวมถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แต่ไม่ได้เริ่มใช้จ่ายภายในกำหนดเวลา 14 วัน

คนละครึ่งเฟส 5

โดยข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเพิ่มเติมสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 591,951 ราย และยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านสิทธิสำหรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเพิ่มเติม

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

คนละครึ่งเฟส 5

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น. โดยจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. (ภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 5

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิม) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 28,099.67 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 188.48 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 28,288.15 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK