Economics

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมอัพเดทผลการลงทะเบียนที่นี่!

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 16,243,908 ราย พร้อมอัพเดทผลการลงทะเบียนที่นี่!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-21 กันยายน 2565 ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 16,243,908 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,393,022 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 6,850,886 ราย

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน
  2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้

เปิดลงทะเบียนวันเสาร์-อาทิตย์

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

  1. การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการ กำหนดสามารถรับแบบฟอร์มโครงการได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
  2. ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน รวมถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK