Economics

คลังขอเวลาประเมิน ‘โอไมครอน’ รุนแรงแค่ไหน! คงเป้าเศรษฐกิจปีหน้าโต 4%

“รมว.คลัง” ขอเวลาประเมิน ‘โอไมครอน’ รุนแรงแค่ไหน! ยันรัฐบาลพยายามรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ พร้อมคงเป้าเศรษฐกิจปีหน้าโต 4%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 65 จะฟื้นตัวได้ตามที่ประเมินไว้ที่ 4% ส่วนกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีหน้าลงเหลือ 3.4% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.9% นั้น เพราะมีการนำผลกระทบจากการระบาดของโอไมครอนที่รุนแรงเข้ามาประเมินด้วย

คลัง

โอไมครอนจะรุนแรงแค่ไหน

“ต้องถามว่า โอไมครอนจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน และจะระบาดเหมือนสายพันธุ์เดลตาหรือไม่ ที่กระจายเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรงมาก ตรงนี้ยังตอบไม่ได้ คงต้องค่อย ๆ ประเมินกันไป ทุกอย่างต้องใช้เวลา” นายอาคม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลกำลังพยายามรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ พยายามจัดการทุกอย่างไม่ให้กระทบกระเทือนกับกิจกรรมที่มีอยู่ หรือถ้ากระทบก็อยากให้กระทบน้อยที่สุด เพราะเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอย่าเพิ่งไปเสียกำลังใจ

คลัง

ส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง

พร้อมมองว่า ภาคการส่งออกไทยในปี 2565 จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้ ที่คาดว่าจะเติบโตได้ 15% ขณะที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในปี 2565 จะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 4 แสนล้านบาท ก็จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง โดยจะมีเพียงบางกิจกรรมที่คงต้องหยุดชั่วคราว เช่น Thailand Pass แต่ก็จะกลับมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม