Economics

อย่าลืมใช้เงิน!! คลังยันยังไม่มีแผนขยายเวลาโครงการ ‘คนละครึ่ง’ สิ้นสุด ธ.ค. นี้

อย่าลืมใช้เงิน!! “กระทรวงการคลัง” ยันยังไม่มีแผนขยายเวลาโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ออกไปอีก ย้ำ! สิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคมนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ยังไม่มีแผนที่จะยืดระยะเวลาการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ออกไป แม้ว่ายอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการจะไม่เต็มวงเงินที่รัฐบาลออกให้ โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ฉะนั้น ผู้มีสิทธิ์ที่เหลือวงเงินอยู่จำนวนมากควรทยอยใช้สิทธิ์ก่อนสิ้นสุดโครงการ

คนละครึ่ง 271641

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการใช้จ่ายในโครงการนี้ หรือ ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่โควิดยังแพร่ระบาดอยู่มาก ทำให้การใช้จ่ายโครงการนี้ อาจจะไม่คึกคักแต่กระทรวงการคลังได้ให้ระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการยาวถึงสิ้นปี เชื่อว่า ผู้มีสิทธิ์จะทยอยใช้สิทธิ์จนครบ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไม่ปรับรูปแบบโครงการเพื่อเร่งให้เกิดการใช้จ่ายดังกล่าว เช่น การปรับให้โครงการมีการใช้จ่ายเหมือนกันกับโครงการเราชนะ ที่ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้เต็มวงเงิน เนื่องจากการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ต้องมีการใช้จ่ายคนละครึ่งระหว่างรัฐบาลกับผู้มีสิทธิ์ โดยเงื่อนไขการใช้เงินผ่านสิทธิ์คนละครึ่ง คือ ผู้มีสิทธิ์จะใช้เงินรัฐได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน รวมวงเงินที่รัฐบาลให้ประชาชนใช้จ่ายต่อรายไม่เกิน 4,500 บาท

คนละครึ่ง20106422

ทั้งนี้ ล่าสุด (24 พ.ย.) โครงการคนละครึ่งเฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.15 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 172,820 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 87,808 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 85,012 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม