ดูหนังออนไลน์
Economics

‘GPSC’ อยู่ระหว่างพิจารณาหลังกกพ.ยกอุทธรณ์ซื้อ ‘GLOW’


“GPSC” เผยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อ หลัง “กกพ.” ยกอุทธรณ์ซื้อ “GLOW”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้รับแจ้งมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อ 7 ธันวาคม 2561 ให้ยกอุทธรณ์ของบริษัทที่ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง กกพ.ที่ไม่เห็นชอบให้รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW นั้น

จีพีเอสซี โกลว์2

ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นกระการใดในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

1258NWS141220180855110391T

Siree Osiri OHO BANGKOK