Economics

‘คมนาคม’ เตรียมรับมือ ‘รถบรรทุก’ ขู่หยุดวิ่ง จ่อเสนอครม. ไฟเขียว ‘บขส.’ ขนส่งสินค้า


คมนาคมเตรียมรับมือ สหพันธ์ฯ รถบรรทุก ขู่หยุดวิ่ง ทั่วประเทศ  จ่อเสนอ ครม. ทบทวนมติ ให้ บขส.ขนส่งสินค้าได้ จากเดิมให้ขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียว

จากกรณีที่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้เรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ ในเรื่องของราคาน้ำมัน แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จนทำให้ทางสหพันธ์ ประกาศจัดกิจกรรมรวมตัวของรถบรรทุกประมาณ 1,000 คัน บนเส้นทางต่าง ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  และจะงดให้บริการขนส่งสินค้าลง 20% ของจำนวนรถ ที่ให้บริการในปัจจุบันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ภายใต้ชื่อกิจกรรม Truck Power นั้น

รถบรรทุก ขู่หยุดวิ่ง

วันนี้ (28 ต.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า รู้สึกห่วงใยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และเข้าใจดี ถึงผลกระทบ ที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้รับมา ตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมถึง เรื่องราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณามาตรการเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว

ให้ รฟท.-บขส. หาแนวทางรับมือ รถบรรทุก ขู่หยุดวิ่ง

แต่เพื่อเป็นการเตรียมการลดผลกระทบ หากมีการดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ จึงได้มอบหมายให้ กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบ และเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า จะคงได้รับการบริการขนส่งสินค้า และบริการ มิให้มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการขนส่ง การส่งออก และการขนส่งสินค้าในประเทศ

นายศักดิ์สยาม บอกด้วยว่า ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์  จะต้องเร่งทำความเข้าใจ และพิจารณาหาแนวทางในการลดผลกระทบ หากมีการดำเนินการในกิจกรรมของสมาพันธ์ และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ และไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้คงอัตราส่วนในการขนส่งสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการขนส่ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

รถบรรทุก ขู่หยุดวิ่ง
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

สำหรับจำนวนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศในปัจจุบัน มีจำนวนประมาณ 384,165 ราย มีรถบรรทุกรวมทั้งสิ้น 1,048,675 คัน และกระทรวงคมนาคม ยังได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศใ ห้ยังคงให้บริการขนส่งสินค้าให้กับธุรกิจและประชาชนต่อไป

จ่อเสนอครม. ให้ บขส. ขนส่งสินค้าได้

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ยังจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนมติครม. เมื่อปี 2502 ที่กำหนดเพียงให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีหน้าที่ในการขนส่งเฉพาะผู้โดยสาร และ องค์การรับส่งพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) ที่ได้ยุบเลิกไปแล้ว ทำหน้าที่ในการขนส่งสินค้า

โดยจะเสนอให้ บขส. สามารถดำเนินกิจการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ จากที่ให้บริการเพียงการรับขนส่งสินค้าใต้ท้องรถโดยสารประจำทางเท่านั้น

รถบรรทุก ขู่หยุดวิ่ง

ขณะนี้ จะมอบหมายให้ บขส, ให้การดูแลประชาชนเพื่อรับบริการขนส่งสินค้าในสภาวการณ์ภายใต้ข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ฯ ดังกล่าว เพื่อมิให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อไป

ในส่วนของ รฟท. นั้น จะมอบหมายให้เร่งทำการขยายขีดความสามารถ ในการขนส่งสินค้าในระบบราง เพื่อช่วยต่อการสนองตอบความต้องการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ของประชาชน ในระยะเวลาที่สมาพันธ์ มีข้อเรียกร้องเช่นเดียวกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม