ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม. อนุมัติงบ 1,184 ล้าน ให้กฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรมพลังงาน

บริษัทนวัตกรรมพลังงาน ครม.อนุมัติงบกว่าพันล้านให้กฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี รับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ระยะเวลา 5 ปี (ปี2564 -2568) เงินลงทุนรวม 1,184 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายเป็นรายปีจนครบวงเงินลงทุน 1,184 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

บริษัทนวัตกรรมพลังงาน

ครม. อนุมัติงบกว่าพันล้านให้ กฟผ. จัดตั้ง บริษัทนวัตกรรมพลังงาน

การจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีพลังงาน ดังนี้

  1. ลงทุนใน Disruptive Technology เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม ที่จะส่งผลกระทบต่อ กฟผ. และธุรกิจพลังงานในอนาคต รวมถึงสามารถพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
  2. สร้างเครือข่ายนักวิจัย สถาบัน Startup และ Smart SMEs ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการลงทุนในโครงการนวัตกรรมต่างๆ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียน การซื้อขายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทกับการใช้ e1588075285448

แผนการลงทุนของบริษัทนวัตกรรมในระยะ 5 ปีแรก (ปี 2564 – 2568) ประกอบด้วย

  • หน่วยงานสนับสนุนแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ (Collaborator)
  • หน่วยงานเพื่อการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) และหน่วยงานเพื่อเร่งการเติบโตธุรกิจ (Accelerator)
  • หน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) เป็นหน่วยงานที่องค์กรด้านพลังงานที่จัดตั้งเพื่อลงทุนในบริษัทคลื่นลูกใหม่ (Startup) ช่วยสร้างรายได้รูปแบบใหม่แก่บริษัทแม่ และช่วยสร้างองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
  • หน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการชุดอุปกรณ์ดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า EV Kit (2) โครงการระบบตรวจสอบสายส่งอัจฉริยะ (3) โครงการนวัตกรรมเรือกำจัดขยะและผักตบชวา (4) โครงการหุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย (5) โครงการระบบกักเก็บพลังงาน (6) โครงการโปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัด และ (7) โครงการ Regional Energy Trading Company

บริษัทนวัตกรรมพลังงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: