ดูหนังออนไลน์
Economics

ศูนย์ราชการออก 4 มาตรการ เยียวยาผู้เช่า-ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์

ธพส. เยียวยาผู้เช่าร้านค้าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ออก 4 มาตรการช่วยเหลือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าลดค่าเช่าคืนเงินมัดจำ และขยายสัญญาเช่า เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เดินหน้าเยียวยาผู้เช่าร้านค้าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อย่างต่อเนื่อง ออก 4 มาตรการช่วยเหลือ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าลดค่าเช่าคืนเงินมัดจำ และขยายสัญญาเช่า เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรที่ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่าธพส. ได้คำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้เช่าร้านค้าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ทำให้ขายสินค้าและบริการได้ลดลง จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ อาทิ นโยบาย Work From Home เพื่อลดความแออัด การเว้นระยะห่าง รวมถึงการห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน ที่ออกมาก่อนหน้านี้

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ธพส. ได้ออกมาตรการลดค่าเช่าเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ในกรณีที่ผู้เช่ายังไม่เปิดให้บริการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563

ในปี 2564 นี้ ธพส.ยังคงออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

  • ผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์สามารถขอหยุดประกอบการโดย ธพส. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง สำหรับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ที่เปิดดำเนินการตามปกติให้ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางลงร้อยละ 50
  • ขยายระยะเวลาสัญญาให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ที่ ธพส. ทำสัญญาให้เช่า ให้บริการ หรือให้สิทธิ และได้ชำระค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าสิทธิล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ
  • คืนเงินประกัน เงินมัดจำ เงินค่าเช่าและค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า สำหรับผู้เช่าและผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ในกรณีมีการเลื่อนหรือยกเลิกการเช่าหรือใช้บริการพื้นที่
  • ปรับลดค่าบริการพื้นที่ลานอเนกประสงค์และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไม่เกินร้อยละ 30

นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองควบคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ จัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถBCศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น.ซึ่งนอกจากการสนับสนุนพื้นที่การให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับการตรวจแล้ว ธพส. ยังสนับสนุนค่าอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่าจากมาตรการเยียวยาต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ทุกคน ร่วมกันทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับ ผู้เช่าพื้นที่ ผู้ใช้บริการพื้นที่พาณิชย์ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ แม้จะต้องยอมเสียสละตัดลดโบนัสประจำปี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินการตามแผนงาน เป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19และเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: