Economics

รอลุ้น ‘มติ ครม.’ วันนี้ พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด – กระตุ้นเศรษฐกิจ


รอลุ้น “มติ ครม.” วันนี้ (5 พ.ค.) พิจารณามาตรการเยียวยาโควิด – กระตุ้นเศรษฐกิจ

ในเวลา 9.00 น. วันนี้ (5 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นายก ครม. 5 พ.ค.

ประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ วาระด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งนำเสนอมาตรการเยียวยาโควิด – 19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินการได้ทันที เข้าสู่ที่ประชุม ครม.

โดยรัฐบาลเห็นว่า การระบาดของโรคโควิด – 19 ในรอบล่าสุดนี้ ได้กระจายไปทั่วประเทศ และมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อดูแลและเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วน และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

ทั้งนี้ รัฐบาลจะพิจารณามาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที อาทิ มาตรการด้านการเงิน มาตรการด้านสินเชื่อ มาตรการพักชำระหนี้ รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน มาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม