Economics

สรุปเดินทาง ‘สงกรานต์ 2564’ ใช้ขนส่งมวลชน 7.3 ล้านคน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง

คมนาคม” สรุปเดินทาง “สงกรานต์ 2564” ประชาชนใช้ขนส่งมวลชน 7.3 ล้านคน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง ถ้าโควิดคลี่คลาย คาดเดินทางมากขึ้นเดือน ก.ค.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) วันนี้ (26 เม.ย.) ว่า

ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ระยะเวลารวม 7 วัน โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสำคัญทั้งการให้บริการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและบนโครงข่ายถนน

สรุปเดินทาง สงกรานต์ 2564

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปได้ดังนี้

  • สรุปเดินทาง “สงกรานต์ 2564” 7.3 ล้านคนใช้ขนส่งมวลชน

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน รวมจำนวน 7.3 ล้านคน

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมการให้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อย่างเข้มข้น โดยผลการตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติงานรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารในช่วงเทศกาล ไม่พบผู้ปฏิบัติงานเสพสิ่งเสพติดและระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ 4 คัน และรถไฟเกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง รวมมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนส่งสาธารณะ จำนวน 9 ราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตามกฎหมาย รวมถึงเยียวยาผู้ประสบเหตุอย่างเหมาะสม

จากการเกิดอุบัติเหตุใหญ่จากขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้น กระทรวงคมนาคมจะนำไปถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการบริการขนส่งสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกในอนาคต

S 22102627 e1617947013965

  • การเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม

จากการรวบรวมสถิติการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม พบว่า มีจำนวนลดลงโดยประชาชนเดินทางเข้า – ออกกรุงเทพฯ บนถนนทางหลวงสายหลักและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน รวมจำนวน 6,469,748 คัน หรือประมาณ 920,000 คันต่อวัน ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประมาณ 140,000 คัน

สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 โดยบนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน พบว่า มีรถที่ใช้บริการรวมจำนวน 4.28 ล้านคัน

บนทางพิเศษ (ทางด่วน) 5 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 8 วัน พบว่ามีรถใช้บริการรวมจำนวน 2.05 ล้านคัน สำหรับทางด่วนศรีรัช ทางด่วนอุดรรัถยา และทางด่วนเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน พบว่ามีรถใช้บริการ รวมจำนวน 1.73 ล้านคัน

170675194 5636319729741358 6019933645325466024 n

  • สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม

ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 มีปริมาณการเดินทางของพี่น้องประชาชนชนที่ลดลง ดังนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 จึงลดน้อยลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนหน้าทั้ง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ 2560 – 2562 โดยเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1,344 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 165 ราย และมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1,327 ราย

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่ยังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่ และการดื่มแล้วขับ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะยังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนไว้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นายศักดิ์สยามกล่าวตอนท้ายว่า กระทรวงคมนาคมจะนำข้อมูลและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ได้ไปจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ของประเทศไทยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และประชาชนมีแนวโน้มเดินทางมากขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาฬาหบูชา กระทรวงคมนาคมจะเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม