Economics

คลังเคลียร์ชัด! คน 2 กลุ่มนี้อยู่เฉย ๆ รอรับเงิน ‘เราชนะ’ ได้เลย 5 ก.พ.นี้

“กระทรวงการคลัง” เคลียร์ชัด! คน 2 กลุ่มนี้อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเงินเยียวยา “เราชนะ” 7,000 บาทได้เลย วงเงินเข้าครั้งแรก 5 ก.พ.นี้ และจะเข้าต่อเนื่องถึงวันที่ 26 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท โดยจะลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com และต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เราชนะ

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ทั้งนี้ “กระทรวงการคลัง” ได้ตอบชัดทุกคำถามคาใจ เกี่ยวกับ “โครงการเราชนะ” ดังนี้

คำถาม : เราชนะรับสิทธิได้ช่องทางไหนบ้าง?

คำตอบ : รับสิทธิได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
 • ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และยืนยันให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน)
 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

**โดยทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564**

คำถาม : คุณสมบัติของผู้รับสิทธิเราชนะ?

คำตอบ : ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา 33 (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อยู่ก่อนแล้ว)
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาจหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 63)

เราชนะ

คำถาม : กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับสิทธิอย่างไร?

ตอบ : ได้รับวงเงินสิทธิอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • เริ่มโอน 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้รายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ถึง 26 มีนาคม 2564
 • กลุุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,400 บาทต่อคน
 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,600 บาทต่อคน

คำถาม : กลุ่มผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ได้รับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ : รัฐมีข้อมูลแล้วจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

 • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564
  – รับโอนครั้งแรกจะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท**

– ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

คำถาม : กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านแล้วรับสิทธิอย่างไร?

คำตอบ: ไม่อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ได้รับสิทธิอัตโนมัติต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อน

 • เริ่มเช็กสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว อย่าลืมติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับวงเงินสิทธิ
 • รับวงเงินสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง โอนให้รายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564
  รับโอนครั้งแรก จะได้ 2,000 บาท

**กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มีนาคม 2564 จะได้ 4,000 บาท** ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิคนละ 7,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม