Economics

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ กว่าล้านคน รับเงินเพิ่ม 200 บาท เริ่มเดือนนี้

ในเดือนตุลาคม 2563 ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินสดเพิ่มอีก 200 บาท

แต่ช้าก่อน… ผู้ถือบัตรฯ ที่มีสิทธิ์รับเงินสดเพิ่มเติมมีจำนวนเพียง 1 ล้านคน จากทั้งหมด 14 ล้านคนเท่านั้น ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์มีใครบ้าง ไปตรวจสอบกันได้เลยจ้า

บัตรคนจน ๒๐๑๐๒๕ 0

ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับเงินสดผ่านกระเป๋า e-Money เพิ่มเติม 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คือ ผู้พิการซึ่งเข้าเกณฑ์ 4 ข้อ ดังนี้

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • มีบัตรคนพิการ
  • เป็นผู้พิการที่กรมบัญชีกลางโอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีเงินฝากสำเร็จเท่านั้น

ผู้ถือบัตรฯ ซึ่งเข้าข่าย 4 ข้อดังกล่าว จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 1.1 ล้านคน

ในเดือนตุลาคม 2563 เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ได้โอนเข้าแล้วในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนเดือนถัดไป พฤศจิกายน 2563 จะเป็นอย่างไร The Bangkok Insight จะติดตามข้อมูลมาให้ผู้อ่านต่อไป

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนพิการฤฉ

อ่านข่าวเพิ่มเติม