Economics

‘มาม่า’ แตกไลน์ทุ่มพันล้านร่วมทุน ‘อนันดา’ ลุยคอนโด 3 ทำเล


Ideo mobi Rangnam
โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ

“มาม่า” ลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท ตั้งบริษัทร่วมทุน “อนันดาฯ” พัฒนาคอนโด 3 ทำเล รางน้ำ-พระราม 9-สุขุมวิท 36 

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TFMAMA ถือหุ้น 70% ของทุนจดทะเบียน จะเข้าร่วมลงทุนกับ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จำกัด บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด และ บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด ซึ่งจะเข้าถือหุ้น 49% ในแต่ละบริษัท มูลค่ารวมของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ 1,009,444,100 บาท

หลังจากนั้นทั้ง 3 บริษัทจะเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จะซื้อหุ้นในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จำกัด (AMF ราชปรารภ) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ 74% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF ราชปรารภ จาก ANAN มูลค่า 402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF ราชปรารภ กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ 226,792,767 บาท

Ideo Q sukhumwit 36
โครงการ ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จะซื้อหุ้นในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จำกัด (AMF ทองหล่อ) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำนวน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF ทองหล่อ จาก ANAN มูลค่าทั้งสิ้น 339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF ทองหล่อ กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ 109,863,781 บาท

ideo new praram 9
โครงการไอดีโอนิว พระราม 9

และไอดีโอ นิว พระราม 9 จะซื้อหุ้นในบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามคำแหง จำกัด (AMF รามคาแหง) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ นิว พระราม 9 จำนวน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน AMF รามคำแหง จาก ANAN มูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญากู้ยืมเงินที่ ANAN ให้ AMF รามคำแหง กู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ เป็นจำนวนเงิน 183,945,123 บาท

บริษัทคาดว่าการเข้าร่วมทุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทและบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ และกำไรสุทธิในอนาคตให้แก่บริษัทจากผลการดำเนินงานของทั้งสามบริษัทภายหลังจากโครงการต่างๆ ที่ทั้งสามบริษัทเข้าลงทุน สามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว

สำหรับคอนโดมิเนียมทั้งสามโครงการของอนันดา ที่ไทยเพรซิเดนท์ฯเข้ามาร่วมทุนเป็นโครงการที่เริ่มพัฒนาแล้ว มีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ โครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ำ เป็นอาคาร 31 ชั้นประกอบด้วยห้องชุด 366 ยูนิต โครงการ ไอดีโอ นิว พระราม 9 พัฒนาบนพื้นที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 996 ยูนิต โครงการไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 พัฒนาบนพื้นที่โครงการ 2 ไร่เศษ ประกอบด้วยห้องชุด 449 ยูนิต

ด้านนายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ANAN เปิดเผยว่า บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคล 1 ราย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ จำกัด บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จำกัด และ บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมลงทุน”) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัททั้ง 3 บริษัทได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight