Economics

กรอ.เผยครึ่งปีแรกยอดจ้างงานสูงสุดในรอบ 3 ปี เม็ดเงินลงทุนร่วง 14.09%


จ้างงาน ครึ่งปีแรกสูงสุดในรอบ 3 ปี จ้างงานใหม่ 123,794 คน เพิ่มขึ้นถึง 79.23% ขณะที่ยอดเลิกกิจการอยู่ที่ 404 โรงงาน เลิกจ้างงานรวม 16,680 คน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า สถิติยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ รง.4 และการขยายกิจการใน 21 กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 (ม.ค. – 29 มิ.ย.) ว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ “โควิด” มากนัก โดยมียอดขอรวมทั้งสิ้น 1,702 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 10.22%

ขณะที่ เม็ดเงินลงทุนรวมยอด 174,850.47 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 14.09% แต่การ จ้างงาน เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี โดย จ้างงาน ใหม่ 123,794 คน เพิ่มขึ้นถึง 79.23% ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของแรงงานจากผลกระทบการระบาดโควิด-19 และรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

จ้างงาน 01

ทั้งนี้ คาดว่า ตลอดปีนี้จะมียอดขอ รง.4 และขยายกิจการรวมกว่า 3,000 แห่ง เท่าๆ กับปี 2562 โดยคาดหวังว่า รัฐบาลสามารถควบคุม สถานการณ์โควิดได้ นักลงทุนอาจจะ มีความเชื่อมั่น และเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากกว่าประเทศอื่น ส่วนการจ้างงานใหม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก สะท้อนว่า ภาคอุตสาหกรรม มีการวางแผนการลงทุนล่วงหน้า ทำให้ตัวเลขการลงทุน การจ้างงานเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากโควิด มาเป็นตัวชี้วัดอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์มีความต้องต้องการแรงงานเพิ่ม 39,873 คน
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความต้องการแรงงาน 20,112 คน
  • กลุ่มผลิตเครื่องจักรเครื่องกล 11,910 คน
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 6,002 คน
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 5,814 คน

ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 1,702 ราย แบ่งเป็นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 1,267 ราย ลดลง 3.36 % จ้างงาน 52,692 ราย เพิ่มขึ้น 25.58 %

ส่วนเงินลงทุนอยู่ที่ 71,121.96 ล้านบาท ลดลง 30.16 % และการขยายกิจการ 435 ราย เพิ่มขึ้น 13.58% จ้างงาน 71,102 ราย เพิ่มขึ้น 53.65% เงินลงทุน 103,728.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.07 %

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหาร มีการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานและขยายกิจการสูงสุด 97 ราย เพิ่มขึ้น 44.78 % มีการจ้าง งาน 15,631 คน เพิ่มขึ้น 44.21% และเงินลงทุน 14,390.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.19 % สาเหตุที่มีการขออนุญาตลงทุนโรงงานประเภทนี้มากสุด เพราะกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตสูง

ส่วนอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 36 ราย ลดลง 41.94% จ้างงาน 2,363 คน ลดลง 36.16% และเงินลงทุน 2,763.92 ล้านบาท ลดลง 64.93%

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช 32 ราย เพิ่มขึ้น 6.67% จ้าง งาน 1,706 คน เพิ่มขึ้น 79.58 % เงินลงทุน 5,266.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.71%

ผลิตภัณฑ์อโลหะ 31 ราย เพิ่มขึ้น 82.35% จ้าง งาน 2,474 คน เพิ่มขึ้น 1,346.78% ลงทุน 2,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 645.68%

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 26 ราย ลดลง 15.38% จ้าง งาน 3,462 คนเพิ่มขึ้น 69.54 %เงินลงทุน 3,076.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.63%

ด้าน การเลิกกิจการช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ มียอดรวม 404 โรงงาน เลิกจ้างงานรวม 16,680 คน เงินลงทุนหายไป 25,400 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 เลิกกิจการสูงกว่าด้วยยอดเลิกกิจการ 666 โรงงาน ยอดเลิกจ้างงาน 24,585 คน เงินลงทุนหายไป 48,299 ล้านบาท ส่วนปี 2561 ยอดเลิกกิจการ 550 กิจการ เลิกจ้างงาน 23,251 คน ยอดเงินลงทุนหายไป 24,073 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม