Economics

ตัดสิทธิ์ ‘ชิมช้อปใช้’ เฉียดแสนรายหลังไม่ใช้เงินใน 14 วัน


“กระทรวงคลัง” ตัดสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้” 97,308 ราย หลังไม่ใช้เงินภายใน 14 วัน ยันไม่เปิดลงทะเบียนใหม่ ชี้ยอดใช้จ่าย 14 วันแรกทะลุ 5.6 พันล้าน

ลวรณ27862
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประเดิมตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันแรก (23 ก.ย. 62) ที่ไม่ยอมใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันไป 97,308 ราย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์วันแรกทั้งหมด 807,321 ราย และมีผู้เริ่มต้นใช้สิทธิ์ไป 710,013 ราย โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่นำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ในช่วงนี้ แต่จะพิจารณาให้ไปลงทะเบียนในมาตรการฯ ระยะที่ 2 แทน

ทั้งนี้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 16 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิทธิ์ 9,998,518 ราย ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 9,990,275 ราย โดยมีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 9,361,729 ราย ยืนยันตัวตนสำเร็จ 8,755,873 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 628,546 ราย ซึ่งกลุ่มดังกล่าวหากไม่มาเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วันหลังได้รับสิทธิก็จะทยอยถูกตัดสิทธิ์ด้วย

สำหรับยอดใช้จ่าย 14 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์ 5,910,924 ราย มีการใช้จ่ายรวม 5,635 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดเล็ก 4,601 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% และมีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ 1,034 ล้านบาท คิดเป็น 18%  โดยเมื่อแยกเป็นการใช้จ่ายผ่านช่องเงิน 1,000 บาท มีถึง 5,578 ล้านบาท  ที่เหลือเป็นการใช้จ่ายเงินส่วนตัวเพียง 57 ล้านบาท

ส่วนการใช้จ่ายมีกระจายครบ 77 จังหวัด ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ โดยจังหวัดใช้จ่ายมากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ 713 ล้านบาท, ชลบุรี 368 ล้านบาท, สมุทรปราการ 236 ล้านบาท, ปทุมธานี 173 ล้านบาท, พระนครศรีอยุธยา 162 ล้านบาท, นครปฐม 140 ล้านบาท, ระยอง 140 ล้านบาท, ลำพูน 135 ล้านบาท, นนทบุรี 132 ล้านบาท และเชียงใหม่ 129 ล้านบาท