ดูหนังออนไลน์
Economics

เผย 10 เดือนรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบ 1.46 แสนล้านบาท


“สคร.” เผย 10 เดือนปีงบ 62 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย 146,707 ล้านบาท พร้อมจี้เร่งเบิกจ่าย หวังอัดฉีดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ

ประภาศ คงเอียด 3
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า สคร.ได้เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามข้อสั่งการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในลักษณะ Front-Loaded เพื่อช่วยให้มีเม็ดเงินอีดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

ทั้งนี้ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ กรกฎาคมที่ผ่านมา ของรัฐวิวาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ค.62) รวม 146,707 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายสะสมได้ค่อนข้างดี ประเภทรัฐวิสาหกิจประเภทปีงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ดี คือ การประปาส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายได้ 136% การประปานครหลวงเบิกจ่ายได้ 118% และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่เบิกจ่ายได้ 116% ด้านรัฐวิสาหกิจประเภทปีปฏิทินที่เบิกจ่ายได้ดี คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เบิกจ่ายได้ 129% การไฟฟ้านครหลวงเบิกจ่ายได้ 124% และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เบิกจ่ายได้ 105%

ในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างปรับปรุงขยายของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนงานบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อความมั่นคงของ TOT

ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา และโครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่ง สคร.ได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจดังกล่าว เพื่อกำชับและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

69789489 1165501023655212 6255090885566922752 n