ดูหนังออนไลน์
Economics

ย้ำอีกครั้ง! ยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 2 หมื่นไม่ต้องเสียภาษี


“อธิบดีกรมสรรพากร” ยืนยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษี ชี้ธนาคารต้องนำส่งข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี

สรรพากร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งกรมสรรพากรได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาหลังหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย โดยยืนยันว่าหากผู้ฝากเงินกับธนาคารประเภทออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยธนาคารจะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กับกรมสรรพากร แต่หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นภาษีต้องแจ้งธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล ซึ่งธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ในอัตราดอกเบี้ย 15%

ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และหากผู้ฝากเงินกับธนาคารได้ดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาท ก็ไม่ต้องทำอะไร ซึ่งจะเป็นผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ของประเทศ

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การกำหนดให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทุกบัญชีต่อกรมสรรพากรจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ของประเทศ ส่วนลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวและไม่ต้องการให้ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีบัญชีให้ครบทุกธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมาแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

59447600 2620291331332998 2012470638085668864 n