Economics

รอเฮ! ‘วราวุธ’ ชงคกก.เคาะ เงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากัน เพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1 พันบาท

รอเฮ! “วราวุธ” ชงคกก.เคาะ เงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า รวม 4 ล้านคน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันที่ 1 พัน เพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1 พันบาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ

ระบุว่า ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในวาระสำคัญหลายประเด็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย

วราวุธ

ชงเงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ

  • ประเด็นที่หนึ่ง คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปีที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ซึ่งตอนแรกการให้เงิน สนับสนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าคน จะเป็นไปตามเส้นความยากจน ซึ่งมีประมาณ 4 ล้านกว่าคน จากการประชุมในวันนี้ ได้เปลี่ยนวิธีการให้เงินสนับสนุนเป็นแบบถ้วนหน้าเพื่อที่ว่าเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ทุกคนในประเทศไทย จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้
  • ประเด็นที่สอง ได้มีการขอให้ปรับศูนย์เลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ให้มีการเลี้ยงดูซึ่งในตอนแรกเป็นเด็กตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 3 ปี ได้ขอให้ปรับเป็น 3 เดือน จนถึง 3 ปี เพราะจะได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่อนุญาตให้ผู้เป็นแม่สามารถลาคลอดได้ 98 วัน หรือประมาณ 3 เดือนกว่าๆ ก็โดยจะขอให้ศูนย์เลี้ยงดูเด็กได้ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 3 ปี

    วราวุธ
    นายวราวุธ ศิลปอาชา
  • ประเด็นที่สาม เรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ จากก่อนหน้านี้จ่ายแบบขั้นบันได คือ 600 700 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน จะขอเป็นแบบถ้วนหน้าและจะปรับเป็น 1,000 บาททุกคน ดังนั้น พี่น้องผู้สูงอายุจากเดิมที่ได้แบบขั้นบันไดและไม่ถ้วนหน้า แต่จากนี้ไปจะได้เป็นเดือนละ 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า
  • ประเด็นที่สี่ เบี้ยความพิการ จาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน ขอปรับเป็น 1,000 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการ จากที่เมื่อก่อนได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 50 บาท ตอนแรกคณะทำงานเสนอปรับจาก 50 บาท เป็น 80 บาทต่อชั่วโมง แต่ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรจะปรับขึ้นเป็น 100 บาทต่อชั่วโมง รวมถึงการจัดหาการบริการกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทุก ๆ คน

วราวุธ

นายวราวุธ กล่าววา 4 ประเด็นนี้ เป็นข้อสรุปที่ทางคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบเกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ แต่อย่างที่เรียนว่า เป็นการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ทางคณะทำงานนำเสนอมา ซึ่งขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการจะต้องนำเสนอข้อเสนอทั้งหมดที่เห็นชอบเข้าคณะกรรมการใหญ่ แล้วจะมีการดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและนโยบายต่างๆ

Screenshot 2024 02 21 161758

Screenshot 2024 02 21 161632

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo