Economics

พุ่งเข้าปั๊มด่วน! โออาร์-บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน ‘เบนซิน-โซฮอล์’ 40 สต. มีผลพรุ่งนี้

พุ่งเข้าปั๊มด่วน! โออาร์-บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน “เบนซิน-แก๊สโซฮอล์” 40 สตางค์/ลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์/ลิตร GSH95 Premium ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ขึ้นราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ขึ้นราคาน้ำมัน

ขณะที่ “บางจากฯ” แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ขึ้นราคาน้ำมัน

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK