ดูหนังออนไลน์
Economics

สแตนบายด์โรงไฟฟ้าทุกแห่งรับพีคเพิ่ม 2%


สแตนบายด์โรงไฟฟ้าทุกแห่ง งดซ่อมบำรุง รับพีคหน้าร้อนเพิ่ม 2% ตามอุณหภูมิ  พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดไฟ

203331
เริงชัย คงทอง

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า คาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ จะเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบ กฟผ. (พีค) อยู่ที่ระดับประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ เติบโตจากปี 2561 ประมาณ 2%

โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปลายเมษายน – ต้นพฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่า 10,500 เมกะวัตต์

สำหรับการเตรียมความพร้อม ในส่วนของระบบผลิตไฟฟ้า กฟผ.บริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ ทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) และเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ให้มีการทำงานบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น และขอความร่วมมืองดบำรุงรักษานอกแผน ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เพื่อรักษาความมั่นคง

ทั้งนี้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ จะมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายประมาณ 30%  เพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งได้ประสานงานกับ ปตท. ในการเพิ่มความสามารถในการส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีความพร้อมใช้งานเต็มความสามารถ โดยงดทำงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า และอุปกรณ์ในระบบส่ง ที่มีความสำคัญ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว

“ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่า กฟผ. จะดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป “

ทั้งนี้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก 1 องศา ยอดการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 350 เมกะวัตต์ โดยในปี 2561 พีคของประเทศจากระบบของ กฟผ.และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เกิดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน เวลา 13.51 น.อยู่ที่ 34,317 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 0.6% จากปี 2560 ส่วนพีคของ 3  การไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลง 1.1%