ดูหนังออนไลน์
Economics

พี่วินโอด!! รายได้น้อยขอขึ้นค่าโดยสารเพิ่ม


“วินมอเตอร์ไซค์” โอด!! รายได้น้อยขอปรับขึ้นค่าโดยสาร 2 กม.แรก เป็น 30 บาท

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างว่า ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาเรื่องรายได้ต่ำ โดยพบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 24,370.25 บาท แต่มีรายได้ที่แท้จริงเหลือเพียง 12,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น เพราะส่วนที่เหลือต้องนำไปจ่ายค่าน้ำมัน ค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ รวมถึงค่าเช่าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์มากถึงเดือนละ 12,000 บาท

ธนวรรธน์ พลวิชัย

ดังนั้นผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างจึงต้องการให้ภาครัฐขยับราคาค่าโดยสารขั้นต่ำจากปัจจุบัน 2 กม.แรก 25 บาทเพิ่มเป็น 30 บาทเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

S 3432465

นอกจากนี้ ยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยควบคุมต้นทุนค่าน้ำมัน ค่าเช่าเสื้อวิน ค่าสินค้าทั่วไป เป็นต้น รวมถึงจัดระเบียบและบทลงโทษผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนให้มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและเข้าถึงง่าย ปล่อยกู้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หรือลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักประกัน