ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ขนส่ง’ บังคับ ‘รถโดยสาร’ ทุกชนิด เว้นที่นั่ง ลงทะเบียน ‘SAVE THAI’ ก่อนเดินทาง

ขนส่ง ออกประกาศ บังคับรถโดยสารทุกชนิด เว้นที่นั่ง ห้ามบรรทุกเกิน 70%  แนะลงทะเบียน “SAVE THAI” ประเมินความเสี่ยงก่อนเดินทาง

วันนี้ (9 พ.ค.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นวงกว้าง  ส่งผลให้ นายศักด์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระบบคมนาคมขนส่ง

shutterstock 1726365196

กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยยึดมาตรการทางด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

“เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุด ได้กำหนดการจัดที่นั่งของรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง หรือให้นั่ง 2 ที่นั่ง สำหรับผู้โดยสารที่มาด้วยกัน นั่งติดกันได้ ซึ่งต้องมีจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน ร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด หรือให้เหมาะสมตามประเภทของพาหนะ”

สำหรับการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตเมือง ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง ปรับลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00-04.00 น. หรือช่วงระยะเวลา ตามประกาศจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

ส่วนรถโดยสารสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง พิจารณาปรับลดจำนวนเที่ยวการเดินรถ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เท่าที่สามารถจะทำได้

ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดการเดินรถตามความจำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

5b9e476975f284d8d1ce202de5416bf9 small
จิรุตม์ วิศาลจิตร

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ผู้ประกอบการขนส่งต้องประชาสัมพันธ์ และแนะนำพนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม “SAVE THAI” เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง พร้อมควบคุม กำกับ ดูแล ผู้โดยสารให้ลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาต์ “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ระหว่างการเดินทาง ต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถ และเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในรถขณะเดินทางทุก 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดภายในตัวรถ และพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ประกาศดังกล่าว ยังกำหนดมาตรการปฏิบัติสำหรับการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีข้อจำกัดจากลักษณะการโดยสาร ผู้ให้บริการจึงต้องมีมาตรการป้องกันตนเอง และผู้โดยสาร โดยให้ทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์ และเบาะนั่งด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้ง ทำความสะอาดหมวกกันน็อก สำหรับผู้โดยสารทั้งด้านใน และด้านนอก หรืออาจมีบริการหมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้ง และงดการพูดคุยขณะให้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นประจำ ควรมีหมวกกันน็อกเป็นของตัวเอง ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงยังต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะประเภทใดก็ตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม