Business

กทม. เร่งทำฐานข้อมูล ‘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’ โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ หวังรีดภาษีครบ 100%

เร่งทำฐานข้อมูล ‘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’ โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ หวังรีดภาษีครบ 100% พร้อมทำคู่มือประเมินมาตรฐานเดียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลัง การประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2565 โดยเป็นการชุมติดตามนโยบาย 216 เรื่อง ที่จะต้องทำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ขาขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 100 นโยบาย และมี 47 เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะติดรายละเอียดด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติต่าง ๆ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เร่งทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่ประชุมยังได้เร่งรัดเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสs้าง ซึ่งปัจจุบันตัวเลขการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสs้าง ได้ต่ำกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเกือบ 20 % โดยให้เร่งเรื่องการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันข้อมูลอาจจะเก็บได้ประมาณ 70 % ของฐานข้อมูลทั้งหมด

โดยการจัดทำข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้มี 2 เขต ที่ทำฐานข้อมูลครบ 100 % แล้ว คือเขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หากเราไม่สามารถทำฐานข้อมูลได้ และไม่ส่งแบบประเมินให้เจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินก็ไม่ต้องจ่าย ซึ่งพบว่ามีอยู่หลายเขต โดยเฉพาะเขตชั้นนอกที่มีพื้นที่แปลงเยอะ และบางครั้งข้อมูลที่ดินไม่ได้อัปเดต ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของแล้ว

ตอนนี้ต้องเร่งทำฐานข้อมูลให้ครบ โดยเฉลี่ยแล้วตอนนี้ดำเนินการได้ประมาณ 70 % ซึ่งมีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในอาคาร ต้องรีบส่งคนไปทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเร่งจัดเก็บภาษีให้ได้ครบ 100 %

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จัดทำคู่มือจัดเก็บภาษีมาตรฐานเดียว 

นายชัชชาติ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลของ กทม.กับหน่วยงานอื่นจะต้องครบถ้วนมากขึ้นด้วย เช่น โฉนดที่ดิน ข้อมูลดิจิตอลอาจจะไม่ตรงกับหลังโฉนด คือ โอนไปแล้วอาจจะยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลในดิจิตอล ทำให้ข้อมูลมีความลักลั่นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นรายได้หลักของ กทม.ที่เราจัดเก็บเอง ถ้ารายได้หายไปก็มีผลต่อการบริหารงาน

ในอนาคตจะมีการพัฒนาคู่มือจัดเก็บภาษีให้ตรงกัน เพราะว่าปัจจุบันไม่มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ยังใช้การตัดสินใจของแต่ละเขตอยู่  จึงได้ได้ให้กองรายได้ สำนักการคลัง กทม.ดำเนินการจัดทำคู่มือ ซึ่งจะบอกวิธีตัดสินใจหรือจัดเก็บเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้คู่มือใกล้เสร็จแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมกับทุกคน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านข่าวพิ่มเติม

Avatar photo