Business

คลังรื้อใหม่!! เปิด13.65 ล้านคน ลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ รอบใหม่

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่  รื้อใหญ่ 13.65 ล้านคน คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ รายเดิมต้องลงใหม่ – รายใหม่ ได้ง่ายขึ้น ปรับใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน 

เพจเราชนะ โพสต์ระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ โครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิจารณา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่น หรือ ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาก่อนเข้ามาสมัครได้ ขณะที่คนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ก็สามารถเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 13.65 ล้านคน 

การเตรียมจะปรับเกณฑ์ “บัตรคนจน” ในครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียน “บัตรคนจน รอบใหม่” เพื่อให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ให้พิจารณา  อาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ภายในปีนี้ โดยแนวทางการลงทะเบียนใหม่
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ บัตรคนจนเดิม 13.65 ล้านคน จะต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลัง จะปรับเงื่อนไข ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิม เช่น พิจารณาจากรายรับของผู้รับสิทธิ์ จากเดิมกำหนดรายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ยกตัวอย่าง กรณี “แม่บ้าน” ถ้ามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึง ก็ยังถือบัตรคนจนได้
เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่
ส่วนผู้ที่เคยถือบัตรคนจน แต่ช่วงที่ผ่านมา มีรายได้ มีงานทำ เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน รวมถึง จะมีการพิจารณานำทรัพย์สิน เช่ย สมุด บัญชี ที่ดิน บ้าน มาพิจารณา หากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องตัดออกจากระบบ
สำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ข้อมูลการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 มีผู้ได้รับสิทธิ 26.8 ล้านราย ผู้ใช้สิทธิ 24 ล้านราย โดยเป็นผู้ที่ใช้สิทธิครบ 1,500 บาทแล้ว 9.1 ล้านราย มียอดใช้จ่ายสะสม 64,291.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 32,686.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 31,605.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง พร้อมจะโอนเงินรอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท โดยผู้ที่ใช้จ่ายวงเงิน 1,500 บาท ในรอบแรก (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564) ยังไม่หมดก็สามารถนำไปทบกับในรอบ 2 ได้ โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight