Business

ยื่นทบทวนสิทธิ ประกันสังคม กลุ่มไหนต้องยื่นด่วน กลุ่มไหนรอเช็คสิทธิ รวมไว้ที่นี่


โอนเงินเยียวยา ประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด ยังไม่ได้รับเงิน ต้องยื่นทบทวนสิทธิ ประกันสังคม เช็คสิทธิ ดังนี้

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากการโอนไม่สำเร็จ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ

ยื่นทบทวนสิทธิ

กรณีไม่สามารถโอนเงินสำเร็จ ด้วยสาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ผูกพร้อมเพย์ ขอให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนสามารถขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564

กลุ่มไหนบ้าง ยื่นทบทวนสิทธิ ได้เลย

  • ผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดหลัง
  • ผู้ที่สมัครภายใน วันที่ 1-3 สิงหาคม 2564
  • ผู้ที่สมัครภายใน วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

กลุ่มที่ต้องเช็คสิทธิความเป็นผู้ประกันตน

  • คนที่ขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้ว รอเช็คสิทธิ วันที่ 8-15 กันยายน 2564
  • เช็คแล้วได้สิทธิ ประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
  • เช็คสิทธิสถานะ ผู้ประกันตนได้ ที่นี่

หลังจากเช็คแล้วได้สิทธิ ประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาในเว็บไซต์ประกันสังคม ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่จะทบทวนสิทธิ ต้องเช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วขึ้นข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” เท่านั้น ถึงจะทบทวนสิทธิได้

กรณีหากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม