ดูหนังออนไลน์
Business

วันสุดท้าย! ‘ผู้ประกอบอาชีพอิสระ’ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบด่วนภายในวันนี้

สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายในวันนี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม แจ้ง “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายในวันนี้ (31ก.ค.) เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที

สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รีบจ่ายเงิน 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษก สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่าตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม เป็นต้นมา พบว่ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 เป็นจำนวนมาก

สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

 

โดยสำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อท่านได้สัมครเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 แล้ว สถานะความเป็นผู้ประกันตนจะสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีเมื่อท่านชำระเงิน จึงขอให้ผู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนแล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกให้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ช่องทางชำระเงิน  

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก ได้แก่

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เคาน์เตอร์บิ๊กซี

เคาน์เตอร์เซ็นเพย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

นางสาวลัดลา กล่าวว่าขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุกท่านทั้งรายเดิมและที่สมัครใหม่ โรปดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ “SSO e-Service” หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ รัฐบาลจะเยียวยา 5,000 บาทต่อคน โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบ “สมัครประกันสังคมมาตรา 40” ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 30 กรกฎาคม 2564 นี้

คุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 40

  • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน
  • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

ทั้งนี้เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดหนักใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

สมัครผู้ประกันตนมาตรา-40

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight