Business

‘ทีเอ็มบี’ คาด ไทยเปิดประเทศรับต่างชาติ ฟื้นรายได้ท่องเที่ยวกว่า 6.4 หมื่นล้าน


ไทยเปิดประเทศรับต่างชาติ ทีเอ็มบี คาดหากทันกลางปี จะช่วยฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คาดสร้างรายได้กว่า 6.4 หมื่นล้านบาท จากกลุ่มพำนักระยะสั้น-ยาว

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดการณ์ว่า หาก ไทยเปิดประเทศรับต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว เข้ามาได้ในกลางปีนี้ คาดว่า จะช่วยให้ครึ่งหลังของปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับเข้ามาไทยได้อย่างน้อย 1.25 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6.4 หมื่นล้านบาท

ไทยเปิดประเทศรับต่างชาติ

ทั้งนี้ นับแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกมีจำนวนวัคซีนที่ถูกฉีดไปแล้วกว่า 250 ล้านโดส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่ถูกฉีดในสหรัฐอเมริกามากถึง 31% ของสถิติทั้งหมด รองลงมาเป็นจีนที่ 19% สหภาพยุโรป 14% และอังกฤษ 8%

ขณะที่กลุ่มอาเซียนมีสัดส่วน 1.5% โดยเกือบทั้งหมดเป็นของอินโดนีเซีย จึงถือว่าการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียนโดยรวมยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งโลก

การเริ่มฉีดวัคซีนในต่างประเทศ ถือว่ามาเร็วกว่าที่คาดไว้ ประกอบกับข้อมูลแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศต่าง ๆ พบว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ทั้งยุโรป สหรัฐ จะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ถึง 70% ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ในช่วงกลางปี 2564

ดังนั้น จะทำให้สามารถกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ ใกล้เคียงกับภาวะปกติ โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศภายในภูมิภาค ได้ตั้งแต่กลางปี 2564 และจะทยอยออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวต่างภูมิภาคได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/2564

ขณะที่ฝั่งเอเชียตะวันออกบางประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง จะสามารถฉีดวัคซีนได้ในระดับเดียวกันในช่วงต้นไตรมาส 4/2564 และจะเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนับแต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นไป

ท่องเที่ยว1 1

ขณะที่กรณีของไทย ที่สามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การฉีดวัคซีนให้ถึงระดับภูมิคุ้มกันหมู่ยังดำเนินการได้อย่างล่าช้า ทำให้ความสามารถของไทย ในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะกลับมาในปี 2564 นั้น ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่สำคัญ คือ

  • ไม่มีการระบาดรอบใหม่ ในช่วงที่เหลือของปี 2564
  • มีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมายที่ 70% ในไตรมาส 4/2564
  • ไทยผ่อนคลายมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเหลือ 1-3 วัน ในไตรมาส 4/2564

นอกจากนี้ ยังประเมินว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะกลับเข้ามาเที่ยวไทยในครึ่งปีหลัง จะมาได้จากทั้ง 2 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มพำนักระยะยาว (ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2 สัปดาห์)

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีโอกาสจะทยอยกลับเข้าท่องเที่ยวไทยได้เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากมาจาก กลุ่มประเทศที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ ในช่วงกลางปี 2564 ซึ่งจะเริ่มเข้ามาได้ ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป

สำหรับโครงสร้างสถิตินักท่องเที่ยวปี 2562 ก่อนมีระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหรัฐ เป็นตลาดหลักของไทยในกลุ่มนี้ หรืออยู่ที่ 1 ล้านคนต่อไตรมาส คิดเป็น 41% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในกลุ่มระยาวทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ไตรมาสละ 2.5 ล้านคน และมีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว เฉลี่ยอยู่ที่ 66,700 บาทต่อคนต่อทริป

ทั้งนี้ คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้ หากสามารถกลับเข้ามาได้ 15% ในไตรมาส 3/2564 และ 50% ในไตรมาส 4/2564 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้รวม 6.5 แสนคน และมีเม็ดเงินในระบบเพิ่มขึ้น 3.9 หมื่นล้านบาท

ส่วน 5 จังหวัดหลักที่นิยมเข้ามาพำนักอยู่มากที่สุดเป็น กรุงเทพฯ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และเชียงใหม่

  • กลุ่มพำนักระยะสั้น (ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 1 สัปดาห์)

จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดหลักของไทยในกลุ่มพำนักระยะสั้น จะมีระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3/2564 นี้ และพร้อมออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในไตรมาส 4/2564

ข้อมูลในปี 2562 พบว่ามีนักท่องเที่ยวจาก 3 ประเทศนี้อยู่ที่ 1.2 ล้านคนต่อไตรมาส คิดเป็นสัดส่วน 15.8% ของนักท่องเที่ยวในกลุ่มพำนักระยะสั้นซึ่งมีอยู่ที่ไตรมาสละ 7.5 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 40,600 บาทต่อคนต่อทริป

หากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ กลับเข้ามาได้ 50% จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้ 6 แสนคน และมีรายได้ราว 2.5 หมื่นล้านบาท โดย 5 จังหวัดที่เข้ามาพำนักอยู่มากที่สุดเป็น กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ไทยยังอาจจะได้รับปัจจัยบวกเพิ่ม ได้แก่

  • นักท่องเที่ยวจีนที่ปัจจุบันมีความต้องการมาเที่ยวไทย ซึ่งปัจจุบันยังรอพัฒนาด้านการรับวัคซีนของคนในประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
  • การวางแผนด้านการตลาดเชิงรุกของไทย ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ กลับมาพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ เพื่อจะช่วยทำให้การท่องเที่ยวกลับมาได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม