Business

ฝ่าวิกฤติโควิด-19! ลดราคา’น้ำมัน-แอลพีจี-เอ็นจีวี’ช่วยค่าครองชีพปชช.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) กล่าวว่ากบน.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และชะลอการใช้เอทานอล ที่ผสมในแก๊สโซฮอล์ เพื่อนำจัดสรรใช้ทางการแพทย์ โดยอนุมัติปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นดีเซลบี 20 ลดลง 25 สตางค์ และเพิ่มการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันของแก๊สโซฮอล์อี 85 อีก 25 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมเป็นต้นไป เป็นเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลงทันที 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้นดีเซลบี 20 ลดลง 25 สตางค์ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์อี 85 เพิ่มขึ้น 25 สตางค์ต่อลิตร เนื่องจากในช่วงนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอทานอลจำนวนมากทางการแพทย์  ต้องลดการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ทั้งอี 85 และอี 20

สนธิรัตน์1

นอกจากนี้ ยังขอให้บริษัทปตท. ปรับลดราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) สำหรับรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้  แท็กซี่  รถโดยสาร ลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม(ก.ก.) โดยราคาอยู่ที่ 10.62 บาทต่อก.ก. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายช่วงเกิดวิกฤติ พร้อมลดราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ลง 3 บาทต่อก.ก. ส่งผลให้ถังก๊าซฯขนาด15 ก.ก. มีราคาอยู่ที่ 318 บาท

มาตรการด้านพลังงานครั้งนี้ ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีภาระค่าใช้จ่ายรวม 2,332  ล้านบาทต่อเดือน เป็นการรับภาระของราคาน้ำมัน 1,427  ล้านบาท และแอลพีจี  905 ล้านบาทต่อเดือน  ทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันฯเหลือยู่ 2 หมื่นกว่าล้านบาท จากปัจจุบันมีเงินสะสมอยู่ 36,569  ล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ราคาขายปลีกน้ำมันที่ลดลง เป็นเฉพาะการปรับเปลี่ยนเงินกองทุนฯเท่านั้น ไม่รวมกับกรณีราคาตลาดโลกที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯใหม่ เป็นการลดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นดีเซลบี 20 ลดลง 0.25 บาทต่อลิตรและเพิ่มเก็บเงินแก๊สโซฮอล์E85 จำนวน 0.25 บาทต่อลิตร

ส่วน LPG กบน.มีมติให้ลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันส่วนบัญชีLPG ชั่วคราว 3 เดือนจาก 4.9816 บาทต่อกก.เหลือ 2.1779 บาทต่อกก.หรือลดลง 2.8037 บาทต่อกก. มีผล 24 มี.ค.ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ลดลง 21.87 บาทต่อกก.เหลือ 18.87 บาทต่อกก.หรือลดลง 3 บาทต่อกก.

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight